Aicinām pieteikties akvakultūras saimniecības konsultācijām

ejzf

 

EJZF projekta Nr. 17-00-F02205-000001„Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros interesentiem tiek  piedāvātas praktiskās un teorētiskās zināšanas un pakalpojumi, kas ir pieejami zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētavā “Tome”, tās filiālēs, Akvakultūras, pētniecības un izglītības centrā un Institūta laboratorijās, kā arī tiks piesaistīti eksperti no citām gan vietējām, gan ārvalstu institūcijām un organizācijām.

Projektā piedāvātās aktivitātes ir sadalītas četrās jomās, kopumā aptverot deviņas tēmas: 

  • Joma 1, tēma: Atbilstība tiesību aktu prasībām vides jomā;
  • Joma 2, tēma: Atbilstība dzīvnieku labturības, sanitāro un drošības un sabiedrības veselības tiesību aktu prasībām;
  • Joma 3, tēma: Tirdzniecības un darījumdarbības stratēģijas;
  • Joma 4, tēma: Saimniecības patreizējās situācijas novērtējums;
  • Joma 4, tēma: Akvakultūras saimniecību attīstības un pilnveide plānu un projektu izvērtēšana;
  • Joma 4, tēma: Akvakultūras dzīvnieku audzēšanas metodes;
  • Joma 4, tēma: Akvakultūras dzīvnieku slimības;
  • Joma 4, tēma: Akvakultūras dzīvnieku pavairošana;
  • Joma 4, tēma: Akvakultūras dzīvnieku barošana.

Par projekta dalībnieku var kļūt jebkura Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta akvakultūras dzīvnieku audzētava (turpmāk – akvakultūras saimniecība), kura piesaka konsultācijām īpašnieku, dalībnieku vai citu akvakultūras saimniecības norīkotu personu. Visas konsultācijas un apmācības tiek segtas no projekta finansējuma. Latvijā notiekošās aktivitātes tiek finansētas 100%, ārvalstīs notiekošās aktivitātes tiek atbalstītas 80% apmērā. 

Katra saimniecība var piedalīties katrā no projekta jomām vienā aktivitātē (individuālajā vai kolektīvajā konsultācijā, vai apmācībā). Līdz ar to katra saimniecība var saņemt 4 konsultācijas vai apmācības. Pieteikties iespējams Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā vai sūtot e-pastu projekta koordinatorei Madarai Kalniņai (madara.kalnina@bior.lv; tālr. 29234033).

Konsultācijas var būt kā teorētiska informācija klātienē kādā konkrētā jautājumā, problēmā līdz pat esošas vai plānotas iekārtas vai objekta izvērstam izvertējumam. Tās varēs saturēt informāciju no akvakultūras dzīvnieku audzēšanas līdz pat ražošanas ietekmei uz vidi, konkrētā brīdī vai ilgākā laika periodā, un gala rezultātā tiks izveidots ekspertu sagatavots slēdziens. 

Papildus tiks plānoti vairāki semināri ar ārvalstu vieslektoru dalību par zivju audzēšanu, to veselību, produkcijas realizāciju un citām tēmām. Detalizētākai informācijai par semināriem sekojiet Zinātniskā institūta "BIOR" interneta vietnei.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 149 718.32 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

logo