Zinātniskā institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš šodien parakstījis Saprašanās memorandu ar Ukrainas Valsts veterināro preparātu un pārtikas piedevu kontroles zinātniski pētniecisko institūtu

Šodien Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” viesojās Ukrainas Valsts veterināro preparātu un barības piedevu kontroles zinātniski pētnieciskā institūta direktors Ihor Kotsiumbas. Vizītes laikā Institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš iepazīstināja Ukrainas pārstāvjus ar Institūta darbību, kā arī parakstīja Saprašanās memorandu. 

Memoranda ietvaros abas puses vienojās saglabāt un atbalstīt ilgtspējīgu sadarbību, strādājot pie  kopīgu HORIZON 2020 programmas projektu sagatavošanas, pie pasākumiem, kas veicinātu abu organizāciju attīstību pētniecības jomā, kā arī organizējot seminārus, konferences, mācību braucienus. Puses vienojās arī par savstarpēju informācijas apmaiņu tīmekļa vietnēs. 

Galvenais Saprašanās memoranda mērķis ir veidot draudzīgas un uz savstarpēja izdevīguma principiem balstītas partnerattiecības.

03