Zinātniskā institūta „BIOR” eksperti turpina pētīt karpu audzēšanu Latvijas apstākļos

Zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” filiāles „Dole” zivju mazuļu audzēšanas dīķos tiek turpināts pagājušajā gadā iesāktais pētījums par dažādu karpu (Cuprinus carpio) šķirņu mazuļu audzēšanu un salīdzināšanu Latvijas apstākļos. 
Šogad pētījuma prioritārie mērķi ir vienvasaras karpu mazuļu audzēšana un aizsardzības pasākumu efektivitātes pārbaude pret zivēdājputniem. Lai novērstu iepriekšējā gadā zivēdājputnu radītos zaudējumus, tika nolemts pārbaudīt daudzviet pasaulē izmantotu efektīvāku metodi un dīķi tika pilnībā pārklāti ar tīkliem. Tā rezultātā aizsargājot zivis no putniem, tika konstatēts blakusefekts - daži putni iepinās tīklā. Lai to mazinātu vai pat pilnībā novērstu, tika uzstādītas papildu putnus atbaidošas iekārtas, atstarojoša materiāla lentas un diski. Novērojumi liecina, ka tīkla materiāls mēneša laikā saules ietekmē ir kļuvis daudz gaišāks un putniem pamanāmāks, kā rezultātā pēc papildu atstarojošo elementu uzstādīšanas neviens atkārtots putnu iepīšanās gadījums nav reģistrēts. Pašreiz pētījuma datu reģistrā ir ieviesta iepinušos putnu gadījumu uzskaite, un, pētījumam turpinoties, nepieciešamības gadījumā tiks izmantotas papildu putnu atbaidīšanas ierīces.
Zinātniskā institūta „BIOR” eksperti turpina pētīt karpu audzēšanu Latvijas apstākļos, sniedzot atbalstu Latvijas uzņēmējiem zivju audzētājiem.


Pirmās sezonas pētījuma rezultāti pieejami šeit.