Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

1.1.1.4/17/I/006

Apstiprināts ERAF projekts ‘’Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana’’ (Nr.1.1.1.4/17/I/006)

1.1.1.2/VIAA/1/16/219

Uzsākta Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts programmas apstiprinātā projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 „Masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietojums regulēto un mazizpētīto mikotoksīnu satura novērtējumam Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktos prioritārās bioekonomikas nozares attīstības atbalstīšanai un attīstīšanai” īstenošana

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta ietvaros apstiprināts projekta pieteikums Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219

1.1.1.2/VIAA/1/16/204

Tiks slēgta vienošanās par Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas apstiprinātā projekta  Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” īstenošanu 

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta ietvaros apstiprināts projekta pieteikums Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204

1.1.1.1/16/A/258

2015/0024/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/007

2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002

2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001