Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
l
Valsts nozīmes pētniecības centrs
BIOR
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
BIOR
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год
links2
Raksts 07.04.2020
Aktualizēta un papildināta informācija sadaļās "COVID-19 un dažādas virsmas" un "COVID-19 un mājdzīvnieki" COVID-19: pārtika, vide un mājdzīvnieki Institūta “BIOR” eksperti ir apkopojuši aktuālo informāciju par vīrusu SARS-CoV-2 un tā ...
links2
Raksts 31.03.2020
Informācija klientiem Institūta "BIOR" laboratorijas saistībā koronavīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskiem un valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lai maksimāli izvairītos no starppersonu kontaktiem, uzsāk: BEZSKAIDRAS NAUDAS NORĒĶINUS , atsakoties no skaidras ...
links2
Raksts 26.03.2020
Ar š.g. 1. aprīli tiek slēgts paraugu pieņemšanas kabinets Dobelē. Ar citu paraugu pieņemšanas kabinetu atrašanās vietām un darba laikiem varat iepazīties Institūta "BIOR" mājaslapā .
links2
Raksts 16.03.2020
Zinātniskais institūts ”BIOR” 2020. gadā īsteno Zemkopības ministrijas atbalstītu zinātnisko projektu: “Ar jaunām ģenētisko modifikāciju metodēm iegūtu pārtikas, dzīvnieku barības un to piedevu noteikšana un šādu produktu zinātniskā riska novērtējums” ...
links2
Raksts 12.03.2020
EURL ECVAM apkopojis OECD izstrādātos un uz šo brīdi spēkā esošos Vadlīniiu dokumentus par alternatīvajām testu metodēm un stratēģijām regulatīvo pārbaužu veikšanai. Aktuālo OECD Vadlīniju sarakstu “ Updates on 3Rs ...