Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
ziema
Valsts nozīmes pētniecības centrs
Научно исследовательский центр национального значения
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
Более 300 аккредитованных методов лабораторных испытаний
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
ziema
Valsts nozīmes pētniecības centrs
Научно исследовательский центр национального значения
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
Более 300 аккредитованных методов лабораторных испытаний
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год
links2
Raksts 05.01.2018
Noslēdzies EJZF projekts Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām”. Līdz ar 2017. gada beigām ir noslēdzies EJZF projekts Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta ...
links2
Raksts 28.12.2017
2017. gada novembrī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” viesojās Uzbekistānas standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas aģentūras “Узстандарт” laboratorijas eksperte Marina Savenko. Institūta pārstāvji iepazīstināja viesi ar “BIOR” ...
links2
Raksts 27.12.2017
Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosaukusi 12 nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2017. gadā. Viens no tiem ir zinātniskā institūta “BIOR” pētījums par farmaceitisko savienojumu atlikumu izplatību Latvijas apkārtējās vides objektos. Pētījumā ...
links2
Raksts 15.12.2017
Institūta “BIOR” īstenotā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 “Inovatīvu instrumentāli analītisko metožu izstrāde un pielietojums kombinētai plaša spektra ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei, atbalstot prioritārās Bioekonomikas nozares” trešajā posmā tika turpināts darbs pie ...
links2
Raksts 14.12.2017
EJZF pasākuma projekta Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” noslēgušās teorētiskās apmācības “Akvakultūras Ietekme uz vidi un karpu audzēšana (Karpu pavairošana, mazuļu ...