Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
foto
Valsts nozīmes pētniecības centrs
Научно исследовательский центр национального значения
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
Более 300 аккредитованных методов лабораторных испытаний
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
foto
Valsts nozīmes pētniecības centrs
Научно исследовательский центр национального значения
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
Более 300 аккредитованных методов лабораторных испытаний
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год
links2
Raksts 05.04.2018
Projekta "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros zinātniskā institūta “BIOR” vadošā pētniece Gunita Deksne veic pētījumu „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei.” Projekta būtība ir izveidot Ekselences centru ...
links2
Raksts 26.03.2018
Zinātniskais institūts “BIOR” saņēmis sertifikātu par sekmīgu piedalīšanos starplaboratoriju salīdzinošā testēšanā pesticīdu atlieku noteikšanai auzās. Starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu rīkoja Eiropas Savienības References Laboratorija Dānijā (EURL for Residues of Pesticides in ...
links2
Raksts 23.03.2018
23. martā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" viesojās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides zinātņu specialitātes akadēmiskā bakalaura 2. kursa studenti, lai iepazītos ...
links2
Raksts 20.03.2018
Institūta “BIOR” īstenotā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 “Inovatīvu instrumentāli analītisko metožu izstrāde un pielietojums kombinētai plaša spektra ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei, atbalstot prioritārās Bioekonomikas nozares” ceturtajā posmā tika izstrādāta perspektīva instrumentālā ...
links2
Raksts 19.03.2018
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rīkotajā jauno zinātnieku konkursā «ResearchSlam 2018» 1. vietu un 700 eiro stipendiju saņēma Zinātniskā institūta “BIOR” pētnieks un Latvijas Universitātes (LU) doktorants Ingus Pērkons, kurš klausītājus ...