Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
ziema
Valsts nozīmes pētniecības centrs
Научно исследовательский центр национального значения
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
Более 300 аккредитованных методов лабораторных испытаний
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
ziema
Valsts nozīmes pētniecības centrs
Научно исследовательский центр национального значения
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
Более 300 аккредитованных методов лабораторных испытаний
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год

links2
Raksts 13.12.2017
2017. gada 6. decembrī zinātniskā institūta “BIOR” doktorants Ingars Reinholds piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības potenciālajiem zinātniekiem – vidusskolēniem un studentiem – organizētajā diskusiju forumā ...
links2
Raksts 28.11.2017
24. novembrī viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” norisinājās Valsts pētījumu programmas “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)” 3. zinātniskā konference. Konferences laikā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un ...
links2
Raksts 28.11.2017
EJZF projekta Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros tiek organizētas teorētiskās apmācības akvakultūras saimniecību pārstāvjiem. Apmācības norisināsies 13.12.2017. Akvakultūras pētniecības un ...
links2
Raksts 16.11.2017
Zemkopības ministrijas svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai, apbalvos zemkopības nozares labākos darbiniekus. Pasākums notiks 2017. gada 17. novembrī pulksten 12.00 Zemkopības ministrijas ēkas otrā stāva konferenču ...
links2
Raksts 15.11.2017
Konferences laikā institūta “BIOR” Jūras nodaļas eksperti iepazīstinās ar programmas ietvaros veiktajiem pētījumiem Baltijas jūrā un stāstīs par apaļā jūrasgrunduļa lomu Baltijas jūras ekosistēmā. Kopumā konferencē tiks prezentēti 22 referāti ...