Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
ziema
Valsts nozīmes pētniecības centrs
Научно исследовательский центр национального значения
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
Более 300 аккредитованных методов лабораторных испытаний
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
ziema
Valsts nozīmes pētniecības centrs
Научно исследовательский центр национального значения
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
Более 300 аккредитованных методов лабораторных испытаний
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год
links2
Raksts 23.03.2018
Šodien, 23. martā, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" viesojās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides zinātņu specialitātes akadēmiskā bakalaura 2. kursa studenti, lai ...
links2
Raksts 20.03.2018
Institūta “BIOR” īstenotā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 “Inovatīvu instrumentāli analītisko metožu izstrāde un pielietojums kombinētai plaša spektra ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei, atbalstot prioritārās Bioekonomikas nozares” ceturtajā posmā tika izstrādāta perspektīva instrumentālā ...
links2
Raksts 19.03.2018
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rīkotajā jauno zinātnieku konkursā «ResearchSlam 2018» 1. vietu un 700 eiro stipendiju saņēma Zinātniskā institūta “BIOR” pētnieks un Latvijas Universitātes (LU) doktorants Ingus Pērkons, kurš klausītājus ...
links2
Raksts 19.03.2018
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) stipendiju programmas EU-FORA ietvaros ir izveidota aptauja par patērētāju zināšanām un riska izpratni saistībā ar ļoti aktuālu tēmu – antimikrobiālās rezistences attīstību. Aptauja ir anonīma, ...
links2
Raksts 14.03.2018
Pētniecības projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 ietvaros zinātniskajā institūtā “BIOR” uzsākts pētījums par Latvijā iegādājamo zāļu tēju kvalitātes novērtējumu attiecībā uz pelējuma metabolītu - mikotoksīnu izplatību. Pētījuma autors: I. Reinholds. Pētījuma mērķis ir ...