COVID-19 zvanu centrs, covid@bior.lv
COVID-19
COVID-19 zvanu centrs, covid@bior.lv
COVID-19 zvanu centrs
links2
Raksts 22.12.2020
Pieteikties covid-19 testam Valsts zinātniskais institūts "BIOR" ir vadošais pētniecības, laboratorisko izmeklējumu un zināšanu pārneses centrs Baltijā. Institūts, balstoties uz inovatīvām pētniecības metodēm, rada praktiski pielietojamas zināšanas tādās jomās kā ...
links2
Raksts 13.04.2021
“BIOR” samazina COVID-19 izmeklējuma izmaksas; turpmāk 34,06 eiro Turpmāk valsts zinātniskā institūta "BIOR" COVID-19 izmeklējuma pakalpojuma summa 34,06 eiro, cenā iekļauts tulkojums angļu vai krievu valodā. Iedzīvotājiem, kuriem parādījušies slimības ...
links2
Raksts 09.04.2021
Lašu un taimiņu upes ir iespējams apsaimniekot daudz efektīvāk Taimiņu un lašu makšķerēšana Latvijā kļūst arvien populārāka, taču, lai nodrošinātu šo zivju ilgtspējīgu populāciju, nepieciešams veikt upju atjaunošanu un efektīvāku ...
links2
Raksts 01.04.2021
Otrajās Lieldienās “BIOR” COVID-19 testēšanu veiks tikai Rīgā Valsts laboratorijas “BIOR” COVID-19 testēšanas punkti Lieldienu brīvdienās, izņemot otrās Lieldienas, tiks slēgti. Iedzīvotājiem būs iespēja veikt COVID-19 parauga ņemšanu 5.aprīlī testēšanas ...
links2
Raksts 01.04.2021
Īstenots un pabeigts Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 „Masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietojums regulēto un mazizpētīto mikotoksīnu satura novērtējumam Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktos prioritārās bioekonomikas nozares attīstības atbalstīšanai un ...