Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
ziema
Valsts nozīmes pētniecības centrs
Научно исследовательский центр национального значения
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
Более 300 аккредитованных методов лабораторных испытаний
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
ziema
Valsts nozīmes pētniecības centrs
Научно исследовательский центр национального значения
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
Более 300 аккредитованных методов лабораторных испытаний
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год
links2
Raksts 21.02.2018
19. februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātē promocijas darbu “Cirkovīrusu - 2 inficētu sivēnu limfmezglu reaktivitāte” aizstāvēja Inga Pigiņka-Vjačeslavova un ieguva veterinārmedicīnas zinātņu doktora grādu morfoloģijas apakšnozarē. Promocijas darba ...
links2
Raksts 19.02.2018
Piektdien, 16. februārī notika Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) balvas “Par sasniegumiem zinātnē 2017” svinīgā pasniegšanas ceremonija. Apbalvojumu saņēma arī zinātniskā institūta “BIOR” pētnieki. “BIOR” zinātnieki ir veikuši pētījumus par apkārtējās ...
links2
Raksts 18.02.2018
No š.g. 1. februāra Priekuļu paraugu pieņemšanas kabinets strādās tikai otrdienās no plkst.10.00 līdz 17.00.
links2
Raksts 16.02.2018
Uz laiku Jelgavas paraugu pieņemšanas kabineta darba laikos ir sekojošas izmaiņas: Pirmdien 9.00-16.00 Otrdien 14.00-17.00 Trešdien 15.00-16.00 Ceturtdien 15.00-17.00 Piektdien 9.00-16.00
links2
Raksts 14.02.2018
Šodien Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” Ēnu dienu ietvaros viesojās 22 “Ēnas” no dažādām Latvijas skolām. Jaunieši vēroja darbu “BIOR” laboratorijās, iepazinās ar institūta darbību un ...