Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
foto
Valsts nozīmes pētniecības centrs
Научно исследовательский центр национального значения
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
Более 300 аккредитованных методов лабораторных испытаний
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
foto
Valsts nozīmes pētniecības centrs
Научно исследовательский центр национального значения
Vairāk nekā 300 akreditētas laboratoriskās testēšanas metodes
Более 300 аккредитованных методов лабораторных испытаний
Vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā
Ведущая лаборатория исследования продуктов питания и ветеринарной медицины в Балтии
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Центр исследования аквакультуры и образования
Vairāk nekā 1 000 000 analīžu gadā
Более 1 000 000 исследований в год
links2
Raksts 16.05.2018
17., 18. un 21. maijā Paraugu pieņemšanas kabinets Gulbenē būs slēgts.
links2
Raksts 15.05.2018
Informējam, ka š.g. 1. jūnijā paraugi Paraugu pieņemšanas kabinetos netiks pieņemti.
links2
Raksts 08.05.2018
Zinātniskā institūta “BIOR” pētnieki papildina Latvijas upes un ezerus ar zušu mazuļiem Lai sekmētu Eiropas zušu skaita pieaugumu, zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieki un Valsts vides dienesta ...
links2
Raksts 03.05.2018
Zivju augšanas, izdzīvotības, migrāciju un atgriešanās novērtēšanai Zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departaments izmanto zivju iezīmēšanu. 2018. gadā ar piekarzīmītēm tiks iezīmēti laši, taimiņi, līdakas, zuši un nēģi. Šā ...
links2
Raksts 27.04.2018
Rīgas Stradiņa universitātes studenti iepazīstas ar institūta “BIOR” darbību Šodien zinātniskajā institūtā “BIOR” ieradās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) ceturtā un piektā studiju gada medicīnas studenti, lai iepazītos ar institūta darbību ...