Apstiprināts Eiropas Komisijas programmas “Apvārsnis 2020” projekts “Droša DIVA vakcīna Āfrikas cūku mēra slimības kontrolei un izskaušanai” (Nr.862874)

VA2019.gada 21.maijā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” ir saņēmis apstiprinājumu programmas “Apvārsnis 2020” projekta pieteikuma īstenošanai “Droša DIVA vakcīna Āfrikas cūku mēra kontrolei un izskaušanai“ (“VACDIVA: A safe DIVA vaccine for African Swine Fever control and eradication” (Nr.862874)). Projekta pieteikums tika sagatavots konsorcija ietvaros kopā ar 20 sadarbības partneriem no dažādām Eiropas Savienības valstīm, Krievijas Federācijas, Kenijas un Ķīnas Tautas Republikas. Vadošais partneris ir Universidad Complutense de Madrid (UCM) , Spānija.

Projekta VACDIVA mērķis ir, izmantojot inovācijas, atrisināt Āfrikas cūku mēra (ĀCM) problēmu Eiropā un slimības skartajās valstīs. VACDIVA ietvaros plānots:

  1. Izveidot trīs drošas un efektīvas vakcīnas lietošanai mežacūkām un mājas cūkām;
  2. Izstrādāt vakcīnām pavadošos DIVA testus;
  3. Attīstīt efektīvus epidemioloģiskos instrumentus ĀCM kontroles un apkarošanas stratēģijai Eiropā.  

Divi pasaules vadošie uzņēmumi vakcīnu un ĀCM diagnostikas komplektu ražošanā nodrošinās jauno vakcīnu un DIVA testu ražošanu. Pakalpojumu portfelī tiks piedāvāta arī efektīvu modeļu izstrāde, lai pielāgotu ĀCM kontroles un apkarošanas stratēģijas visā pasaulē. Šis projekts nodrošinās politikas veidotājiem vērtīgus lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentus, lai labāk novērstu un kontrolētu ĀCM izplatību.

Plānotais projekta īstenošanas ilgums 48 mēneši un izmaksas ir 10 296 522,75 EUR, t.sk., Eiropas Savienības līdzfinansējums 9 168 652,37 EUR.

vacdiva