BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta bibliotēka

Zivju resursu pētniecības departamenta bibliotēka ir vienīgā Latvijā speciālā bibliotēka, kuras fonds veidots, uzkrājot un sistematizējot izdevumus un dokumentus jūras un ūdens vides zinātņu, zvejniecības un akvakultūras jomā. Bibliotēkas fondā ir vairāk nekā 20 tūkstoši iespieddarbu un oriģinālu eksemplāru (grāmatas, rakstu krājumi, periodiskie izdevumi). Ievērojamu krājuma daļu veido Starptautiskās jūras pētniecības padomes (ICES), Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) izdevumi, kā arī Baltijas valstu zivsaimniecības un jūras zinātņu institūtu izdevumi.
Kopš 1990. gadu beigām bibliotēkas fonds tiek papildināts ar jaunām zinātniskajām monogrāfijām, pateicoties Latvijas Zivju fonda atbalstam.
Kopš 2002. gada departamenta bibliotēka ir Eiropas ūdens vides zinātņu bibliotēku un informācijas centru asociācijas (EURASLIC) un Starptautiskās ūdens un jūras vides zinātņu bibliotēku un informācijas centru asociācijas (IAMSLIC) dalībniece. 
 

Eiropas ūdens vides zinātņu bibliotēku un informācijas centru asociācija (EURASLIC)

Starptautiskās ūdens un jūras vides zinātņu bibliotēku un informācijas centru asociācija (IAMSLIC)

“BIOR” ZRPD bibliotēka IAMSLIC konferencē 2015

“BIOR” ZRPD bibliotēka EURASLIC konferencē 2017

“BIOR” ZRPD bibliotēka EURASLIC konferencē 2019

 

Bibliotēkas kontakti
Bibliotēkas adrese: Lejupes iela 3, Rīga
e-pasts: natalja.kondratjeva@bior.lv