links2
Raksts 22.07.2019
EFSA konferences rakstu kopa Ir publicēts EFSA žurnāla īpašais numurs, kurā apkopoti EFSA Konferences 2018 – Zinātne, Pārtika, Sabiedrība (EFSA Conference 2018 - Science, Food, Society) zinātniskie raksti Special Issue:Proceedings ...
links2
Raksts 19.06.2019
Uzaicinājums paust interesi ieņemt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes valdes locekļa amatu Tiek gaidīti kandidatūras pieteikumi uz 7 no 14 valdes locekļu amata vietām Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē, kas ir galvenā ...
links2
Raksts 14.06.2019
Eirobarometrs 2019 – pārtikas drošība Eiropas Savienībā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) pasūtītais īpašais Eirobarometrs 2019 sniedz ieskatu: Eiropas Savienības iedzīvotāju vispārējā ieinteresētībā pārtikas drošības jautājumos, ieskaitot faktorus, kas ietekmē ...
links2
Raksts 29.04.2019
Kampaņa “ES un mana pārtika” EFSA ir uzsākusi kampaņu “ES un mana pārtika” #EUandMyFood , lai celtu sabiedrības informētību par Eiropas Savienības (ES) pārtikas drošības sistēmu. Šī kampaņa ilgs līdz ...
links2
Raksts 08.04.2019
Dažādu vielu kopējās ietekmes novērtēšana Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir publicējusi vadlīnijas par harmonizētu pieeju riska novērtēšanai dažādu vielu kopējās ietekmes novērtēšanai cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi Guidance ...