links2
Raksts 19.01.2021
Jaunā pārtika: no kukaiņiem iegūti produkti EFSA ir publicējusi pirmo pabeigto pieteikuma novērtējumu par no kukaiņiem iegūtu pārtikas produktu. Šāds nekaitīguma novērtējums veikts jaunās pārtikas likumdošanas ietvaros, lai sniegtu zinātnisko ...
links2
Raksts 06.10.2020
Riska novērtējums par glikoalkaloīdiem barībā un pārtikā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), atbildot uz Eiropas Komisijas (EK) pieprasījumu, ir sagatavojusi zinātnisko viedokli par riska novērtējumu dzīvnieku un cilvēku veselībai saistībā ...
links2
Raksts 04.09.2020
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir uzsākusi plaša mēroga kampaņu par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatības samazināšanu #StopASF . ĀCM ir vīrusa izraisīta slimība, ar ko slimo gan mājas cūkas, ...
links2
Raksts 26.08.2020
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) publicējusi projekta par klimata pārmaiņu ietekmi uz jaunajiem riskiem saistībā ar pārtikas drošību (The CLimate change and Emerging risks for Food SAfety (CLEFSA))* ziņojumu “ ...
links2
Raksts 30.03.2020
Starptautiskais augu veselības gads – 2020 Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Pārtikas un lauksaimniecības organizācija ir pasludinājusi 2020. gadu par “Starptautisko augu veselības gadu” International Year of Plant Health (IYPH) #IYPH2020 ...