links2
Raksts 14.06.2019
Eirobarometrs 2019 – pārtikas drošība Eiropas Savienībā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) pasūtītais īpašais Eirobarometrs 2019 sniedz ieskatu: Eiropas Savienības iedzīvotāju vispārējā ieinteresētībā pārtikas drošības jautājumos, ieskaitot faktorus, kas ietekmē ...
links2
Raksts 29.04.2019
Kampaņa “ES un mana pārtika” EFSA ir uzsākusi kampaņu “ES un mana pārtika” #EUandMyFood , lai celtu sabiedrības informētību par Eiropas Savienības (ES) pārtikas drošības sistēmu. Šī kampaņa ilgs līdz ...
links2
Raksts 08.04.2019
Dažādu vielu kopējās ietekmes novērtēšana Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir publicējusi vadlīnijas par harmonizētu pieeju riska novērtēšanai dažādu vielu kopējās ietekmes novērtēšanai cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi Guidance ...
links2
Raksts 13.03.2019
AMR datu kopsavilkums par 2017. gadu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) kopā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) ir sagatavojusi un publicējusi kopsavilkuma ziņojumu par 2017. gada datiem par ...
links2
Raksts 13.12.2018
Par EFSA izpilddirektoru atkārtoti iecelts Bernhards Urls Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) valde savā pēdējā 2018. gada sanāksmē par EFSA izpilddirektoru atkārtoti ieceļ Bernhardu Urlu. “EFSA Valdes vārdā man ir ...