links2
Raksts 13.12.2018
EFSA un ECDC zoonožu ziņojums par 2017. gadu Eiropa Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) kopīgi publicējuši ikgadējo ziņojumu par zoonozēm, balstoties uz Eiropas ...
links2
Raksts 13.07.2018
Āfrikas cūku mēris: EFSA novērtē izplatīšanās novēršanas pasākumus EFSA ir izstrādājusi stratēģiju meža cūku pārvaldībai dažādos Āfrikas cūku mēra (ĀCM) epidēmijas posmos: kas jādara pirms epidēmijas, epidēmijas laikā un pēc ...
links2
Raksts 29.06.2018
2016. gadā veiktā monitoringa rezultāti rāda zemu neatbilstības līmeni datos par vairāku antibiotiku, neautorizētu vielu un piesārņotājvielu saturu dzīvniekos un no dzīvniekiem atvasinātajos produktos. Neatbilstošo paraugu proporcija mērķtiecīgi ņemtos paraugos, ...
links2
Raksts 18.05.2018
EFSA ir izvēlējusies vairāk nekā 170 augstas klases zinātniskos ekspertus, lai tie jūlijā uzsāktu darbu atjaunotajos EFSA Zinātniskajos Paneļos. Šo ekspertu galvenā loma būs sniegt neatkarīgu zinātnisko viedokli, lai pasargātu ...
links2
Raksts 03.05.2018
Atjaunināta informācija EFSA visaptverošajā pārtikas patēriņa datubāzē EFSA ir atjaunojusi informāciju Eiropas visaptverošajā pārtikas patēriņa datubāzē, kas tagad ietver arī datus no EFSA EU Menu projekta. Datubāze papildināta ar jaunāko ...