links2
Raksts 03.05.2018
e-grāmata par pesticīdu kontroles sistēmu Eiropas Savienībā EFSA ir sagatavojusi e-grāmatu par pesticīdu kontroles sistēmu Eiropas Savienībā un pesticīdu aktīvo vielu novērtēšanu How pesticides are regulated in the EU - ...
links2
Raksts 25.04.2018
EFSA Zinātniskais viedoklis par zaļās tējas katehīniem EFSA ir novērtējusi ar pārtiku uzņemto zaļās tējas katehīnu nekaitīgumu, balstoties uz izteiktajām bažām par to iespējamo kaitīgo ietekmi uz aknām. EFSA secināja, ...
links2
Raksts 19.03.2018
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) stipendiju programmas EU-FORA ietvaros ir izveidota aptauja par patērētāju zināšanām un riska izpratni saistībā ar ļoti aktuālu tēmu – antimikrobiālās rezistences attīstību. Aptauja ir anonīma, ...
links2
Raksts 05.03.2018
Antimikrobiālā rezistence vēl joprojām augsta, EFSA un ECDC ziņojums Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) kopīgais ziņojums parāda, ka cilvēku un dzīvnieku baktērijas ...
links2
Raksts 22.01.2018
Konferencē paredzētas 9 dažādas sesijas, kurās vairāk nekā 80 lektori apspriedīs tēmas, kas saistītas ar riska novērtēšanu, zinātnisko pierādījumu apstrādi, sabiedrības iesaistīšanu riska novērtēšana un citām ar EFSA darbības jomu ...