links2
Raksts 05.04.2017
EFSA ir publicējusi atjaunotas vadlīnijas par to, kā sagatavot iesniegumu jaunas veselīguma norādes autorizēšanai, lai to varētu turpmāk izmantot uz pārtikas produktu marķējuma, reklāmā un cita veida saziņā ar potenciālo ...
links2
Raksts 14.02.2017
Lai palielinātu EFSA darba caurredzamību, sākot ar 2017. gadu, EFSA piedāvā visām ieinteresētajām personām iespēju tiešsaistē sekot līdzi EFSA notiekošajām zinātnisko paneļu (Scientific Panels) sanāksmēm. Būs iespējama arī tiešāistē uzdot ...
links2
Raksts 01.01.2017
EFSA publicējusi pārskatu par rezultātiem no ikgadējās datu vākšanas ES dalībvalstīs. Datu vākšana tiek veikta, lai monitorētu dažādu ķīmisko savienojumu līmeni pārtikas produktos un palīdzētu aizsargāt patērētājus. Pārskatā pieejama informācija ...
links2
Raksts 01.08.2016
EFSA misija saistībā ar ģenētiski modificētiem ogranismiem (ĢMO) ir novērtēt to iespējamos izraisītos riskus cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi Eiropas Savienībā. Tā sniedz zinātniski pamatotu viedokli riska menedžeriem, ieskaitot ...