EFSA projektu piedāvājumi

Iepirkumi

EFSA iepērk pakalpojumus un resursus, izsludinot publisku iepirkumu, kas ir saskaņā ar ES likumdošanu un kam ir piemēroti caurredzamības, vienlīdzības un nediskriminācijas, plašas konkurences, proporcionalitātes un pareizas finanšu pārvaldības principi. 

Iepirkumi virs €135 000 tiek publicēti:

Lai pieteiktos šiem iepirkumiem, EFSA rekomendē:

Iepirkumi no €15 000 līdz €135 000 tiek publicēti EFSA mājaslapā iepirkumu no €15 000 līdz €135 000 sadaļā.

EFSA, lai iepirktu pakalpojumus ar vērtību no €15 000 līdz €135 000, veic pārrunu procedūru, kas nozīmē:

 • EFSA pati uzaicina atbilstošas institūcijas uz pārrunām par iespējamu sadarbību konkrēta projekta izpildē;
 • ieinteresētajām institūcijām un personām kādā konkrētā iepirkumā ir iespēja izteikt savu interesi tik uzaicinātiem uz pārrunu procesu. Interesi var izteikt pirms pieteikšanās beigu datuma, nosūtot uz e-pastu EFSAProcurement@efsa.europa.eu sekojošu informāciju:
  • kompānijas pilnu nosaukumu un kontaktpersonu;
  • gadījumā, ja piesakās individuāla persona, tad pilnu personas vārdu;
  • pilnu pasta adresi;
  • e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt uzaicinājumu.

EFSA aktuālie iepirkumi: 

 • Crowdsourcing: engaging communities effectively in food and feed risk assessment (exploring the collaborative model) OC/EFSA/AMU/2017/02
  Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 3. novembris, 2017
  Research project on field data collection for honey bee colony model evaluation: OC/EFSA/SCER/2017/02

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 30. oktobris, 2017

 • Implementation and interpretation of in vitro testing battery for the assessment of developmental neurotoxicity OC/EFSA/PRAS/2017/01

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 20. oktobris, 2017

EFSA Granti

EFSA Granti paredzēti tikai kompetentajām iestādēm (36. panta organizācijas), kuras ir deleģējušas dalībvalstis - kompetento iestāžu saraksts.  Granti paredzēti, lai atbalstītu EFSA darbu datu vākšanā, literatūras pārskatu gatavošanā un citā zinātniskajā darbībā. EFSA piešķir grantus aktivitātēm tās misijas ietvaros šādās jomās:

 • datu vākšana;
 • sagatavošanās darbi, lai varētu sniegt zinātnisko viedokli;
 • cita veida zinātniskais un tehniskais atbalsts.

EFSA piedāvāto grantu saraksts atrodams EFSA mājaslapā sadaļā Grants.

EFSA aktuālie granti: 

 • Detection and quantification of allergens in foods and minimum eliciting doses in food allergic individuals  GP/EFSA/AFSCO/2017/03 

 • Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 25. oktobris, 2017.  

 • Smart monitoring of airborne plant pathogens: advances in aerobiology, and molecular diagnostics and remote sensing to support risk based plant health surveillance in the EU GP/EFSA/AFSCO/2017/04 

  Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 25. oktobris, 2017. 

 • Entrusting new preparatory tasks falling within the mission of the EFSA Pesticides unit GP/EFSA/PRAS/2017/02

  Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 13. oktobris, 2017

 • Entrusting preparatory work for the safety assessment on Novel Foods and Traditional Foods from third countries GP/EFSA/NUTRI/2017/01

  Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 17. novembris, 2017.

 

EFSA grantu tipi

EFSA grantu tipi

(Avots: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/images/infographics/thematic-grants-170503.png)