EFSA piedāvā kļūt par EFSA zinātnisko ekspertu, darbinieku, vieszinātnieku vai praktikantu. EFSA meklē ieinteresētus profesionāļus, kas pārstāv visdažādākās zinātnes disciplīnas, kā arī cita veida profesionāļus.

Sīkāk par karjeras iespējām un aktuālās vakances var atrast EFSA mājaslapas sadaļās:

EFSA karjeras iespējas – personāls

EFSA karjeras iespējas – eksperti

EFSA karjeras iespējas – norīkotie valstu eksperti (EFSA Seconded National Experts

Aktuālās EFSA vakances

EFSA meklē ekspertus, lai atjaunotu Zinātnisko Paneļu sastāvu

EFSA ir nepieciešams neatkarīgs zinātniskais viedoklis dažādās jomās, kas saistītas ar dažādiem pārtikas ķēdes posmiem. Lielāko daļu šo viedokļu EFSAi sniedz eksperti no desmit Zinātniskajiem Paneļiem un Zinātniskās Komitejas.  Katrus trīs gadus EFSA atjauno šo Paneļu ekspertu sastāvu. 
Ieinteresētie eksperti tiek aicināti no 2. līdz 31. maijam iepriekšreģistrēt savu pieteikumu eksperta vietai EFSA mājaslapā.
Oficiāli pieteikšanās ekspertu vietām sākas 1. jūnijā un pieteikumi tiek pieņemti līdz 8. septembrim. 
Atjaunotais ekspertu sastāvs Zinātniskajos Paneļos un Zinātniskajā Komitejā savu darbu uzsāks 2018. gada jūnijā. 
Informācija EFSA mājaslapā:
Experts 
Food-safety scientists wanted. Join EFSA's scientific panels 
Video par zinātnisko ekspetu darbu Scientific experts

Stažēšanas un īstermiņa mācību vizītes EFSA

EFSA piedāvā stažēšanās un īstermiņa apmācību iespējas, galvenokārt jauniem cilvēkiem, kas tikko absolvējuši universitāti, neizslēdzot tās personas, kas tālākizglītības ietvaros tikko ieguvušas universitātes diplomu un uzsākušas jaunu karjeru. Stažēšanās/īstermiņa mācību vizītes saturs ir atkarīgs no struktūrvienības, kurā iesaistīsieties – tostarp augu veselības, pārtikas sastāvdaļu, pesticīdu, potenciālo risku, komunikācijas, cilvēkresursu, juridisko aspektu, projektu vadības un citās jomās.

EFSA stažēšanās mērķis ir sniegt izpratni un praktisku pieredzi par EFSA lomu un darbu pārtikas nekaitīguma jomā, atvieglot profesionālās dzīves uzsākšanu un veicināt profesionālo attīstību atbilstoši kvalificētiem cilvēkiem jomās, kas saistītas ar darbu EFSA.

No stažēšanās un īstermiņa apmācības EFSA iegūst jaunu skatījumu un jaunākās zinātniskās idejas no jauniem entuziastiskiem universitātes absolventiem un profesionāļiem, kas uzlabo ikdienas darbu iestādē. EFSA izveido cilvēku loku ar zināšanām par EFSA un tās darba metodēm, kas ir sagatavoti, lai sadarbotos ar EFSA nākotnē.
Pieteikumus var iesūtīt no visām ES dalībvalstīm, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices, kā arī no ES kandidātvalstīm. Potenciālajiem kandidātiem nepieciešamas labas valodas zināšanas un kandidātu atlasē tiek ņemts vērā iesniedzēju kvalifikācijas līmenis. 

Stažēšanās sākās katra kalendārā gada 1. maijā vai 1. oktobrī un ilgst no 5 līdz 12 mēnešiem. Pieteikumi attiecībā uz stažēšanos jāiesniedz līdz katra gada martam. Stažieris katru mēnesi saņem stipendiju, kas atbilst vienai ceturtdaļai no Eiropas Komisijas darbinieku iedalījuma AD5 kategorijas algas, tās katru gadu tiek pārskatītas un izvērtētas atbilstoši Parmas koeficientam. 

Īstermiņa mācības var tikt uzsāktas jebkurā laikā un tās ilgst no 1 līdz 6 mēnešiem, lai pieteiktos uz īstermiņa mācību vizīti nav jāievēro noteikts termiņš. 
 
Lai pieteiktos kā stažieris, ir jāaizpilda Stažēšanās pieteikuma anketa  un tā jānosūta uz traineeships@efsa.europa.eu.
Lai pieteiktos īstermiņa mācību vizītei ir jāaizpilda Īstermiņa mācību vizītes pieteikuma anketa un tā nosūtiet uz study-visit@efsa.europa.eu.

Ja radušies jautājumi, lūdzam sazinieties ar EFSA ekspertiem:
traineeships@efsa.europa.eu
study-visit@efsa.europa.eu