links2
Raksts 31.05.2018
EFSA informatīvie materiāli tagad arī latviešu valodā EFSA Nacionālais kontaktpunkts latviešu valodā ir sagatavojis vairākus EFSA informatīvos materiālus: Apdraudējums un Risks . Informatīvā materiāla versijas citās valodās pieejamas EFSA mājaslapā ...
links2
Raksts 09.05.2018
EFSA un EFSA kontaktpunktu 35. sanāksme EFSA un EFSA Fokālo punktu 35. Sanāksme norisinājās no 18. līdz 19. aprīlim Norvēģijas galvaspilsētā Oslo. Sanāksmes svarīgākās apspriedes tēmas: Gala ziņojums par RARA ...
links2
Raksts 21.03.2018
Šī gada 20. martā institūta “BIOR” telpās norisinājās EFSA Nacionālā kontaktpunkta un 36. panta organizāciju pārstāvju sanāksme. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”, ...
links2
Raksts 20.02.2018
Šī gada pirmā EFSA un EFSA nacionālo kontaktpunktu sanāksme norisinājās 8. februārī Utrehtā. Tās galvenās apspriedes tēmas bija tikko aizvadītā Riska novērtēšanas pētījumu asambleja ( Risk Assessment Research Assembly (RARA)), ...
links2
Raksts 20.02.2018
Februāra sākumā Utrehtā (Nīderlandē) norisinājās Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) organizētā Riska novērtēšanas pētījumu asambleja ( Risk Assessment Research Assembly (RARA)). RARA mērķis bija stimulēt jaunu partnerattiecību veidošanos pārtikas drošības ...