links2
Raksts 08.02.2017
Šī gada 8. – 9. februārī Parmā (Itālija) EFSA telpās norisinājās kārtējā EFSA un EFSA Nacionālo kontaktpunktu tikšanās. Šīs tikšanās galvenās apspriešanas tēmas bija – Eiropas Savienības Riska Novērtēšanas Plāns ...
links2
Raksts 27.10.2016
EFSA Nacionālā kontaktpunkta vadītāja Elīna Ciekure 2016. gada 27. oktorbī Latvijas Ārstu Biedrības organizētajā konferencē "UZTURA BAGĀTINĀTĀJI", kas norisinājās Rīgas Stradiņa universitātes telpās, stāstīja par EFSA lomu un jaunāko veikumu ...
links2
Raksts 14.03.2016
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” no 2016. gada 15. līdz 17. martam Rīgā organizēja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (European Food Safety Authority, EFSA) vadīto apmācību semināru ...