Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena, EUR 
(bez PVN)
Līguma darbības termiņš
Veterināro medikamentu piegāde zivju audzētavām BIOR 2018/20 20.04.2018. 02.05.2018. plkst. 11:00      

EIS iepirkums

Diagnostiskie reaģenti

 

BIOR 2018/19/AK/ERAF   25.05.2018. plkst.10.00      
Datu apstrādes un analīzes programmas iegāde jaunās paaudzes sekvenēšanas datu analīzei BIOR 2018/18 12.04.2018. 23.04.2018. plkst. 10.00      

Bioloģisko datu informācijas sistēmas (BIODATA) uzturēšana un papildināšana 2018.gadā

 

BIOR 2018/17/EJZF 03.04.2018.

16.04.2018.

plkst.11.00

     

Sekvenēšanas reaģentu piegāde darbam ar Illumina Miseq sistēmu

Tehniskā specifikācija

BIOR 2018/16/AK 28.03.2018. 19.04.2018. plkst.11.00      

Riepu un riepu kameru iegāde

Lēmums

BIOR 2018/15 22.03.2018.

06.04.2018.

plkst. 11.00

     

Laboratorijas materiāli

Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem

Atbilde uz jautājumu

BIOR 2018/14/AK 26.03.2018. 16.04.2018.  plkst.11.00      

Atkritumu apsaimniekošana

Lēmums

BIOR 2018/13 20.03.2018.

04.04.2018.

plkst.11.00

    Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus finanšu piedāvājumā un tehniskajā specifikācijā

EIS iepirkums

Barotņu un reaģentu piegāde

(ar 19.04.2018. grozījumiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu)

BIOR 2018/12/AK 14.03.2018. 27.04.2017. plkst.10.00      

Gāzu piegāde laboratorijām

Tehniskā specifikācija

Lēmums

BIOR 2018/11 01.03.2018. 13.03.2018. plkst.11.00 SIA "ELME MESSER L" 35 353,50 Līdz saistību izpildei

Riepu un riepu kameru iegāde

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma forma

Atbilde uz jautājumu

Lēmums

BIOR 2018/10 01.03.2018. 13.03.2018. plkst.11.00     Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus tehniskajā specifikācijā.

Laboratorijas izmeklējumu uzskaites un kontroles informācijas sistēmas (JUNDA) un dokumentu vadības sistēmas (IMPULSS) uzturēšana

Lēmums

BIOR 2018/9 08.02.2018. 21.02.2018. plkst.11.00 SIA "Tieto Latvia" 40 600,00 Līdz saistību izpildei

Zvejas kuģu noma vides un ihtiocenožu izpētei

Lēmums

BIOR 2018/8/EJZF 06.02.2018. 20.02.2018. plkst.11.00 SIA "VERĢI" 8 000,00 Līdz saistību izpildei
SIA "VERĢI" 5 100,00
SIA "VERĢI" 5 100,00
SIA "VERĢI" 1 700,00
SIA "VERĢI" 9 600,00
SIA "ZĪTARS" 4 746,00
SIA "Balticfish" 4 800,00

Mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas piezvejas rūpnieciskajā zvejā monitorings 2018.gadā

Lēmums

BIOR 2018/7/EJZF 06.02.2018. 19.02.2018. plkst.11.00 SIA "Zvejnieku kompānija "GRIFS"" 14 478,00 Līdz saistību izpildei

Gāzu piegāde laboratorijām

Tehniskā specifikācija

Lēmums

BIOR 2018/6 31.01.2018. 12.02.2018. plkst.11.00     Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma tehniskajā specifikācijā

Gāzu piegāde laboratorijām

Tehniskā specifikācija

Lēmums

BIOR 2018/5 19.01.2018. 31.01.2018. plkst.11.00     Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma tehniskajā specifikācijā

Iekārtu piegāde molekulārās bioloģijas nodaļai darbam ar PFGE metodi

Lēmums

BIOR 2018/4 19.01.2018. 30.01.2018. plkst.11:00 SIA "Derox" 650,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Labochema Latvija" 3 220,00
SIA "Derox" 260,00
SIA "Mediq Latvija" 1 800,00
SIA "Derox" 784,00
SIA "Labochema Latvija"  

Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites 2018.gada 1.ceturksnī un Baltijas jūras starptautiskās brētliņas hidroakustiskās uzskaites maijā nodrošināšana

Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites 2018.gada 1.ceturksnī un Baltijas jūras starptautiskās brētliņas hidroakustiskās uzskaites maijā nodrošināšana (ar 23.01.2018.grozījumiem)

Ziņojums

BIOR 2018/3/AK/EJZF 12.01.2018. 06.02.2018. plkst.11.00 National Marine Fisheries Reserch Institute 80 700,00 Līdz saistību izpildei

Sociālo datu ievākšana zivsaimniecībā

Atbilde uz jautājumu

Lēmums

BIOR 2018/2 08.01.2018. 22.01.2017. plkst.11.00 SIA "Latvijas Fakti" 4 480,00 Līdz saistību izpildei