Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena, EUR 
(bez PVN)
Līguma darbības termiņš

Gāzu piegāde laboratorijām

Tehniskā specifikācija

BIOR 2018/5 19.01.2018. 31.01.2018. plkst.11.00      
Iekārtu piegāde molekulārās bioloģijas nodaļai darbam ar PFGE metodi BIOR 2018/4 19.01.2018. 30.01.2018. plkst.11:00      
Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites 2018.gada 1.ceturksnī un Baltijas jūras starptautiskās brētliņas hidroakustiskās uzskaites maijā nodrošināšana BIOR 2018/3/AK/EJZF 12.01.2018. 02.02.2018. plkst.11.00      

Sociālo datu ievākšana zivsaimniecībā

Atbilde uz jautājumu

BIOR 2018/2 08.01.2018. 22.01.2017. plkst.11.00