BONUS

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR” no š.g. 1.aprīļa konsorcijā ar galveno koordinatoru Somijas Vides institūtu (Finnish Environment Institute) un 7 partneriem no Somijas, Vācijas, Polijas un Zviedrijas sāk īstenot pētniecības projektu nr. call2015-30 “Blue growth boundaries in novel Baltic food webs/Zilās izaugsmes iespējas Baltijas jūras mainīgajās barības ķēdēs” BONUS BLUEWEBS.
Projekta ietvaros tiks īstenoti sekojoši darbi:
1.    Analizēta Baltijas jūras barības ķēžu struktūra un dinamika.
2.    Uzlabotas zināšanas par galvenajiem faktoriem, kas ietekmē barības ķēžu uzbūvi un funkcionēšanu.
3.    Apkopota kvantitatīva informācija par ekosistēmas plēsēju un to upuru dinamiku laikā un telpā.
4.    Izveidoti integrēti modeļi, kas aptver galvenos barības ķēdes līmeņus un iekļauj biofizikālo un bioķīmisko procesu ietekmi, ļaujot noteikt robežu starp dažādiem ekosistēmas funkcionālajiem stāvokļiem.
5.    Novērtēta vides kvalitātes pasliktināšanās ietekme uz  Baltijas jūras barības ķēžu spēju transportēt barības vielas un kaitīgos savienojumus.
6.    Novērtēta laba vides stāvokļa panākšanas radīto seku ietekme uz Baltijas jūras barības ķēžu spēju nodrošināt ekosistēmu vērtības un pakalpojumus.

Projekta kopējās izmaksas ir 2,8 miljoni EUR, institūta BIOR daļa ir 148 430.40 EUR, kur 50% finansē Eiropas Komisija un 50% ir Latvijas valsts budžeta dotācija.
Projekts tiks īstenots trīs posmos laikā no 01.04.2017 līdz 31.03.2020.


Publikācija sagatavota 21.04.2017.