Iznomātie nekustamie īpašumi

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” iznomā nekustamo īpašumu (ēku) ar kadastra apzīmējumu 74290040116001, atrašanās vieta - „Ķieģeļceplis”, Tome, Tomes pagasts, Ķeguma novads. Ēkas kopējā platība – 1044,70 kvadrātmetri. Nomnieks - SIA „Labeka”, reģ. Nr. 47402001226. Nomas maksas apmērs mēnesī – 359,72 EUR (ar PVN). Nomas līguma termiņš saskaņā ar 19.02.2020. noslēgto vienošanos: 01.04.2012. – 31.12.2020. Ēkas lietošanas mērķis atbilstoši kadastra datiem – Biroju ēkas.

Kontaktinformācija: Z.Rozentāls, Institūta Tehniskā nodrošinājuma departamenta vadītājs, tālr.67808971, e-pasts: zigfrids.rozentals@bior.lv .