l 

Noslēdzies programmas “Apvārsnis 2020” projekta “European Researchers’Night in Latvia 2018-2019” otrais posms

Programmas “Apvārsnis 2020” projekta “European Researchers’Night in Latvia 2018-2019” ietvaros 2019.gada 27.septembrī Institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā Tomē tika īstenots pasākums “Eiropas Zinātnieku nakts 2019” ar šī gada motīvu “Zinātne nākotnei”.

1Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes kontaktpunkts Latvijā apmeklētājiem deva iespēju aplūkot to, kas jau ir mums apkārt – nekaitīguma izvērtējuma process jaunajai pārtikai, ģenētiski modificētiem organismiem un nanotehnoloģijām, un EFSA loma šajā procesā.  Ieskats jaunajā pārtikā, kas jau ir autorizēta ES tirgum un pārtikā, kam drošuma izvērtējums tikai notiek. Apmeklētājiem tika dota iespēja piedalīties kopīgā “super auga” veidošanā.

2Darbnīcā “Nākotnes ēdiens”, turpinot EFSA kontaktpunkta Latvijā stāstu par jauno pārtiku, dalībniekiem bija iespēja pagatavot ierastus produktus citādākā, pārsteidzošā veidā, izmantojot izejvielas, kas iegūtas no dažāda veida aļģēm. Pasākuma dalībniekiem kopā ar Institūta uztura speciālistēm bija iespēja pagatavot ēdamas “sliekas” no ābolu sulas un agara maisījuma. Īpašu prieku dalībniekiem radīja iespēja pagatavojot katram savu zemeņu lodīti, kura pēc pārkošanas sagādāja pārsteigumu - izšķīda mutē.

Darbnīcā “Atklāsim zināšanas par pārtikas produktu ķīmiskajiem procesiem un drošību četru stihiju (gaisa, uguns, ūdens un zemes) ietekmē” apmeklētāji tika iepazīstināti ar mikotoksīnu daudzveidīgo pasauli un paņēmieniem ar kuriem pētnieki cenšas samazināt to apjomu pārtikā (aukstums, jonizējošais un UV starojums, ozons) [Post-Doc projekts Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219]. Papildus tam, pētnieki skaidroja arī par dažādiem bioloģiskas izcelsmes sorbentiem, kas tiek izmantoti, lai samazinātu ūdens piesārņojumu. Jauniegūtās zināšanas apmeklētāji uzreiz varēja pārbaudīt īpašā viktorīnā. Tāpat katram interesantam bija iespēja pārliecināties par iepriekš minēto sorbentu efektivitāti un savām rokām attīrīt piesārņotu ūdeni [Post-Doc projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/248] apmeklētājus arī priecēja koši un interaktīvi eksperimenti, kuros katrs varēja ņemt dalību un pamēģināt savaldīt gan ugunīgas liesmas, gan stindzinošu aukstumu.

43

“ES-3RS” darbnīcā, izmantojot informatīvu apkopojumu un slaido prezentāciju, apmeklētāji tika iepazīstināti ar laboratorijas dzīvnieku tradicionālo nozīmi zinātnē un jau esošajām alternatīvām, 3R stratēģiju un pētnieku iespējām. Apmeklētājiem tika piedāvāts izpildīt testu - katra gadījuma izpēti “vai jūs atpazīstat 3R alternatīvas? Skolēniem bija jāizvēlas atbilstoša 3R karte “Aizvietošana” (Replacement), “Precizēšana” (Refirement) vai “Samazināšana” (Reduction) un jānovieto tā uz piedāvātā “gadījuma apraksta”. Tam sekoja eksperiments ar šūnu kultūrām (in vitro testos), kur bija iespējams pārliecināties, ka jebkuru vielu var pārbaudīt in vitro, un šim fundamentālajam izmeklēšanas procesam nebija nepieciešami laboratorijas dzīvnieki (in vivo testi).

5

“Uzmanību parazīti!” darbnīcā apmeklētāji uzskatāmā veidā varēja iepazīties ar parazītiem, kurus iespējams uzņemt no mājdzīvniekiem un ar pārtiku. Tika sniegta informācija, par to, kas ir vektori un kādas slimības tie mēdz pārnēsāt. Apmeklētāji varēja iepazīties ar aktuālo parazītu un vektoru pārnēsāto slimību izplatību pasaulē un cilvēku saslimšanas gadījumu skaitu Latvijā. Mikroskopiski varēja aplūkot parazītus tuvplānā, kā arī tika dota iespēja, ar pinceti, aptaustīt lenteni un trematodi. Krustvārdu mīkla palīdzēja nostiprināt darbnīcā iegūtās zināšanas.

67

Nākamajā darbnīcā “Baktēriju identitātes meklējumos…” interesenti iepazinās ar baktēriju daudzveidību un to dažādību gan krāsās uz selektīvajām barotnēm, gan formās, mikroskopējot cilvēka siekalu paraugu. Galvenokārt uzsvars tika likts uz baktēriju sastopamību pārtikas produktos, vidē un to kāpēc ir svarīga roku higiēna – apskatāms piemērs pirms un pēc roku mazgāšanas izaugušo baktēriju daudzums un dažādība uz barotnēm. Apmeklētāji tika iepazīstināti ar mikrobiologu ikdienu baktēriju identifikācijā izmantojot klasiskās mikrobioloģijas metodes – krāsu izmaiņā uz selektīvajām barotnēm ar specifiskiem ķīmiskiem komponentiem, kā arī mikroskopiju. Mūsdienīgā baktēriju identifikācijas metode ar MALDI-TOF tika pasniegta spēles veidā, kur veiklākais un acīgākais apmeklētājs iejutās eksperta lomā un  tumsā ar UV lukturīti izveidotajā “MALDI-TOF bibliotēkā” meklēja pēc līdzības nezināmo baktēriju un pareizi identificēja nosaucot latīnisko nosaukumu. +informatīvie plakāti par interesantiem baktēriju faktiem, to daudzveidību un identifikāciju.

89

Darbnīcā “Kur ūdens, tur zivis” apmeklētāj tika iepazīstināti ar Latvijas ūdeņos mītošo organismu barības ķēdi un tās iemītniekiem, sākot ar zoobentosu un planktonu līdz plēsīgajām zivīm. Bija iespēja arī caur bionokulāru apskatīt zivju barību – ūdens bezmugurkaulniekus. Klātienē bija iespējams redzēt visbiežāk sastopamās saldūdens un jūras zivju sugas Latvijas ūdeņos - gan akvārijos dzīvas, gan mobilos stendos zivju mulāžas. Apmeklētāji tika iepazīstināti ar ekoloģiju, kā arī zvejas datu apkopošanas un zivju izpētes nozīmi. Plakāti informēja par dažādu zivju sugu dzīves ciklu un ekoloģiju. Dalībniekiem tika dota iespēja arī noteikt zivju vecumu skaitot gadus zivs zvīņās un otolītos.

10zivis

11Darbnīcā  “Draudi un riski cilvēku un dzīvnieku veselībai” apmeklētāji guva informāciju par visā pasaulē mūsdienās ļoti aktuālu problēmu – baktēriju antimikrobiālo rezistenci un par to izplatīšanās tempiem.  Ar informātīvu plakātu palīdzību, tika stāstīts par rezistento baktēriju izplatību dabā, sniedzot skaidrojumu, kas ir  antibiotikas, antimikrobiālā rezistence, kādā veidā rezistentas baktērijas izplatās dabā un par to ietekmējošiem faktoriem. Tika sniegta informācija, par piesardzīgu un atbildīgu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un par to, ko katrs no mums var darīt, lai ierobežotu antimikrobiālo rezistenci. Ar uzskatāmiem materiāliem tika demonstrēts, ar kādām metodēm  laboratorijā nosaka baktēriju rezistenci pret antibiotikām.

Savukārt par Q-drudzi bija iespējams uzzināt, kas ir šī slimība, 12cik izplatīta tā ir Latvijā slaucamo govju ganāmpulkos, kā arī par to, kādi paraugi un kādā veidā tiek analizēti laboratorijā, lai noteiktu slimības ierosinošās baktērijas Coxiella burnetii klātbūtni. Apmeklētājiem bija iespēja salikt puzles par tēmām “Q-drudža izplatība” un “Q-drudža diagnostika laboratorijā”, kā arī aizpildīt anketu par to, ar kādām slimībām var inficēties lietojot uzturā termiski neapstrādātu pienu.

Šogad Eiropas Zinātnieku nakts 2019 pasākumu zivjaudzētavā “Tome” apmeklēja aptuveni 200 cilvēku, no kuriem vairāk kā puse pieteicās iepriekš, savukārt pārējie bija individuālie apmeklētāji. Aptaujas anketas aizpildīja 95% jeb 194 respondenti.

Analizējot aptaujas datus pa vecuma grupām, 55% no apmeklētājiem ir jaunāki par 16 gadiem. Kopumā pasākumu apmeklēja četru skolu audzēkņi, kas bija ieradušies no Saldus, Talsiem, Skrīveriem un Suntažiem.

l

Likumsakarīgi, ka vairāk kā puse apmeklētāju 54% ir ar pamatizglītību vai ceļā uz to, savukārt augstākā izglītība 18% respondentu.

l

Izplatītākais iemesls kāpēc cilvēki apmkelē EZN pasākumu ir tieši interese par zinātni, otrs iemesls ir ieteikumi un uzaicinājumi no draugiem, paziņām vai kolēģiem un trešais faktors, kas uzrunā potenciālos interesentus ir pasākuma tematika.

l

Atbildot uz jautājumu, kā uzzinājāt par pasākumu, lielāka daļa aptaujāto 42% atsaucas uz ģimenes, draugu vai kolēģu personīgiem ieteikumiem un uzaicinājumiem, savukārt 30% norāda, ka skolotāja ir ieteikusi un informējusi, proporcionāli pārējie par pasākumu uzzinājuši no medijiem (sociālie tīkli, interneta portāli un TV, radio u.c.).

l

Kopējais finansējums BIOR “Eiropas Zinātnieku nakts 2018” un “Eiropas Zinātnieku nakts 2019” pasākuma programmu īstenošanai un ar to saistītajām aktivitātēm ir apstiprināts Projektā NIGHTLV-2018-2019 un tas ir EUR 11 150,00, tostarp Eiropas Komisijas līdzfinansējuma daļa ir EUR 8362,00, valsts budžeta finansējums ir 2788,00 EUR. Projekts tiek īstenots 20 mēnešu garumā, sākot no 2018. gada 1. maija līdz 2019.gada 31.decembrim.

l