Antivielas pret kaķu imunodefīcīta vīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kaķi
Slimības: Kaķu imunodeficīts
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, asins serums

Metode/princips

Anigen Rapid FIV Ab test Kit

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 1 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
14,23
Cena ar PVN, EUR
17,22
Kaķu imūndeficīta vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kaķi
Slimības: Kaķu imunodeficīts
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis

Metode/princips

Reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 1 ml stabilizētas asinis vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
31,53
Cena ar PVN, EUR
38,15