Kaķu koronavīrusa ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kaķi
Slimības: Kaķu infekciozais peritonīts
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Fekālijas

Metode/princips

Simons et al. (2005). J. Virol. Methods 124: 111-116,

Reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 2 g (fekālijas), fekālais svābs (+5±3)°C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
4
Cena bez PVN, EUR
30,73
Cena ar PVN, EUR
37,18