Antivielas pret listeriozes ierosinātāju (L. monocytogenes, L. ivanovii)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Cūkas, Govis, Kazas
Slimības: Listerioze
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.9.6., Aglutinācijas reakcija (AR)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
5,96
Cena ar PVN, EUR
7,21
Listeria monocytogenes specifiskais ģenētiskais materiāls, serovars
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Brieži, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Suņi, Zirgi
Slimības: Listerioze
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Smadzeņu un abortēto embriju audi 

Metode/princips

Kerouanton et al., 2010, Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 25 g dubultā ūdens necaurlaidīgā tarā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
1
Cena bez PVN, EUR
12,60
Cena ar PVN, EUR
15,25