Leptospira spp.
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Brieži, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Suņi, Zirgi
Slimības: Leptospiroze
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Urīns

Metode/princips

Clinical Veterinary Microbiology, mikroskopiski

Parauga daudzums, iepakojums

Sterila tarā ~10 ml; iesūtīt 2-3 h laikā no paraugu noņemšanas, transportēt +16-20 °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
3,91
Cena ar PVN, EUR
4,73
Leptospira spp. specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Brieži, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Suņi, Zirgi
Slimības: Leptospiroze
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, urīns, uroģenitālais svābs, fēces, parenhimatozie orgāni, baktēriju kultūra

Metode/princips

Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Urīns, uroģenitālais svābs, fēces, baktēriju kultūra, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
31,73
Cena ar PVN, EUR
38,39