Francisella tularensis specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Brieži, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Suņi, Zirgi
Slimības: Tularēmija
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, audi, ērces, ķermeņa šķidrumi

Metode/princips

Genekam Biotechnology AG reaģentu komplekts, Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 10 g no audiem vai ķermeņa šķidrumiem, konteinerī vai dubultiepakojumā, asinis - ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
42,97
Cena ar PVN, EUR
51,99