Antivielas pret citu vīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Brieži, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Virusālās infekcijas
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

Vīrusneitralizācijas tests (VN)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
20
*
Līgumcena
Vīruss
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Akvakultūras, Brieži, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Virusālās infekcijas
Izmeklējuma veids
Virusoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Klīniskais, patoloģiskais materiāls

Metode/princips

Vīrusa izdalīšana, identifikācija šūnu kultūrās (VI/I ŠK)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 2 g, dubultā ūdens necaurlaidīgā tarā (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
40
Cena bez PVN, EUR
135,17
Cena ar PVN, EUR
163,56