Šmalenbergas vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Brieži, Govis, Kazas
Slimības: Šmalenbergas slimība
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, patoloģiskais materiāls

Metode/princips

Schmallenberg virus (SBV), FLI B. Hoffmann, Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (rl RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

EDTA asinis 5 ml vakuuma stobriņā; augļa smadzeņu, liesas gabaliņi ne mazāk kā 10 g, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
43,40
Cena ar PVN, EUR
52,51
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, patoloģiskais materiāls

Metode/princips

Schmallenberg virus (SBV), FLI B. Hoffmann, Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (rl RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

EDTA asinis 5 ml vakuuma stobriņā; augļa smadzeņu, liesas gabaliņi ne mazāk kā 10 g, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
17,07 *
Cena ar PVN, EUR
20,65 *
*
Masveida izmeklējumi eksportējamu dzīvnieku grupai