Ārvalstu un Latvijas pētnieciskās iestādes
Kategorija: Datu un informācijas sniegšanas pakalpojumi

Konsultācijas un palīdzības sniegšana pētnieciskos jautājumos

Cena bez PVN, EUR
400,83 €
Cena ar PVN, EUR
485,00 €
Atklātu zivju audzēšanas baseinu īslaicīga iznomāšana
Kategorija: Akvakultūras pakalpojumi

1 m2 mēnesī

Cena bez PVN, EUR
0,54 €
Cena ar PVN, EUR
0,65 €
Citu juridisko personu sagatavoto zivsaimnieciskās ekpluatācijas noteikumu un ūdenstilpju ekspluatācijas noteikumu saskaņošana un izvērtēšana
Kategorija: Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Cena bez PVN, EUR
41,32 €
Cena ar PVN, EUR
50,00 €
Citu juridisko personu sagatavoto zivsaimniecisko ekspertīžu izvērtēšana
Kategorija: Ekspertīzes

Citu juridisko personu sagatavoto ekspertīžu izvērtēšana

Cena bez PVN, EUR
41,32 €
Cena ar PVN, EUR
50,00 €
Dzīvu zivju iepakošana polietilēna maisā ar skābekli un ūdeni
Kategorija: Akvakultūras pakalpojumi

1 gab.

Cena bez PVN, EUR
1,65 €
Cena ar PVN, EUR
2,00 €
Dzīvu zivju transportēšana ar konteineru
Kategorija: Akvakultūras pakalpojumi

≤ 1,2 m3

Cena bez PVN, EUR
0,54 € *
Cena ar PVN, EUR
0,65 € *
*
Cena par 1 km

1,3 m3 - 2,5 m3

Cena bez PVN, EUR
0,64 € *
Cena ar PVN, EUR
0,77 € *
*
Cena par 1 km

2,51 m3 - 10 m3

Cena bez PVN, EUR
1,20 € *
Cena ar PVN, EUR
1,45 € *
*
Cena par 1 km
Ekskursija zivju audzētavā
Kategorija: Akvakultūras pakalpojumi

Skolēniem

Cena bez PVN, EUR
0,58 € *
Cena ar PVN, EUR
0,70 € *
*
Cena par 1 personu

Pieaugušajiem

Cena bez PVN, EUR
1,65 € *
Cena ar PVN, EUR
2,00 € *
*
Cena par 1 personu
Eksperta darbs stundās
Kategorija: Eksperta pakalpojumi

Cena par vienu stundu

Cena bez PVN, EUR
24,79 €
Cena ar PVN, EUR
30,00 €
Ihtiofaunas izpēte
Kategorija: Ihtiofaunas izpēte

Ihtiofaunas izpēte, kas iekļauj sevī arī ekspertīzes vai zaudējumu aprēķina veikšanai nepieciešamos monitoringa darbus. Cena par vienu dienu (līdz 8 h).

Cena bez PVN, EUR
570,25 €
Cena ar PVN, EUR
690,00 €

Ihtiofaunas izpēte, kas iekļauj sevī arī ekspertīzes vai zaudējumu aprēķina veikšanai nepieciešamos monitoringa darbus. Cena par vienu diennakti (līdz 24 h).

Cena bez PVN, EUR
1 144,63 €
Cena ar PVN, EUR
1 385,00 €
Karpu mazuļi
Kategorija: Zivju mazuļi

Svars: 5-60 g

Cena bez PVN, EUR
5,00 € *
Cena ar PVN, EUR
6,05 € *
*
Cena par 1 kg

Svars: >60,1 g

Cena bez PVN, EUR
3,60 € *
Cena ar PVN, EUR
4,36 € *
*
Cena par 1 kg