Slimība/Izmeklējums

Salmonella spp.
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Brieži, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Salmoneloze
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Fekālijas

Metode/princips

LVS EN ISO 6579-1:2017

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Cieši noslēgtā ūdens necaurlaidīgā tarā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
7-10
Cena bez PVN, EUR
23,19
Cena ar PVN, EUR
28,06
Salmonella spp. specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Salmoneloze
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Bagātināta baktēriju kultūra šķidrajā barotnē (dažādi bioloģiskie paraugi)

Metode/princips

Mericon Test Kit Salmonella spp., Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcija (rl PĶR)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Dažādi bioloģiskie paraugi

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
33,56
Cena ar PVN, EUR
40,61