Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret Capripox vīrusiem
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Govis, Kazas
Slimības: Capripox vīrusi, Nodulārais dermatīts
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.4.13.; 2.7.13.,

Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
18,78
Cena ar PVN, EUR
22,72
Capripox vīrusu (kazu baku, aitu baku, govju nodulārā dermatīta) genoma sekvence
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Govis, Kazas
Slimības: Nodulārais dermatīts
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Ādas biopsija, deguna iztriepe, EDTA asinis

Metode/princips

Capripox vīrusu genotipēšana ar sekvenēšanas reakciju; pēc Gelaye et al, 2015, Antiviral Res 119:28-35

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 10 g no izmainītiem audiem vai deguna iztriepe, konteinerī vai dubultiepakojumā,

asinis - ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
14
Cena bez PVN, EUR
50,99
Cena ar PVN, EUR
61,70
Capripox vīrusu (kazu baku, aitu baku, govju nodulārā dermatīta) specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Govis, Kazas
Slimības: Nodulārais dermatīts
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Ādas biopsija, deguna iztriepe, EDTA asinis

Metode/princips

Capripox vīrusu kvalitatīvā noteikšana ar reālā laika PĶR; pēc Babiuk et al, 2008, Transbound Emerg Dis 55(7):299-307

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 10 g no izmainītiem audiem vai deguna iztriepe, konteinerī vai dubultiepakojumā, asinis - ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
33,50
Cena ar PVN, EUR
40,54
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Ādas biopsija, deguna iztriepe, EDTA asinis

Metode/princips

Capripox vīrusu kvalitatīvā noteikšana un diferencēšana ar reālā laika PĶR; pēc Lamien et al 2011, J of Virol Methods  171(1):134-140

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 10 g no izmainītiem audiem vai deguna iztriepe, konteinerī vai dubultiepakojumā, asinis - ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
33,50
Cena ar PVN, EUR
40,54