Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret govju respiratori sincitiālo vīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Govis
Slimības: Govju respiratori sincitiālā slimība
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

Ražotāja metodika, Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
6,47
Cena ar PVN, EUR
7,83
Liellopu respiratori sincitiālā vīrusa, herpesvīrusa 1 un paragripas 3 vīrusa ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Govis
Slimības: Govju respiratori sincitiālā slimība, Govju infekciozais rinotraheīts, Govju paragripa 3
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Nazālais vai oro-faringeālais svābs, abortētais auglis, plaušas, traheja, bronhoalveolārais šķīdums

Metode/princips

Thonur et al. (2012) BMC Veterinary Research, 8:37; multiplex reālā laika RT-PĶR

Parauga daudzums, iepakojums

Nazālais vai oro-faringeālais svābs, ne mazāk kā 10 g no katra orgāna, konteinerī vai dubultiepakojumā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
25,82
Cena ar PVN, EUR
31,24