Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret Medi-Visna slimības & kazu artrīta / encefalīta ierosinātāju
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Kazas
Slimības: Maedi-Visna slimība, Kazu artrīts-encefalīts
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.7.2/3., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
3,27
Cena ar PVN, EUR
3,96
Maedi-Visna provīrusa genoma LTR reģiona sekvence
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Kazas
Slimības: Maedi-Visna slimība, Kazu artrīts-encefalīts
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis

Metode/princips

Extramiana et al. (2002), Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Asinis - ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
7
Cena bez PVN, EUR
29,74
Cena ar PVN, EUR
35,99
Maedi-Visna provīrusa (MVV) genoma gagMA gēna sekvence
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Kazas
Slimības: Maedi-Visna slimība, Kazu artrīts-encefalīts
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis

Metode/princips

Kuchar et al. (2013), reālā laika Polimerāzes ķēdes reakcija (rl PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Asinis - ne mazāk kā 10 ml, vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
7
Cena bez PVN, EUR
29,27
Cena ar PVN, EUR
35,42