Slimība/Izmeklējums

Antivielas (IgG) pret Rietumnīlas drudža vīrusa proteīnu pr-E
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Putni, Zirgi
Slimības: Rietumnīlas drudzis
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums, plazma

Metode/princips

OIE Manual,  chapter 2.1.24., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
16,33
Cena ar PVN, EUR
19,76
Rietumnīlas drudža vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Putni, Zirgi
Slimības: Rietumnīlas drudzis
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, serums, patoloģiskais materiāls

Metode/princips

Rietumnīlas vīrusa kvalitatīvā noteikšana ar reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (rl RT-PĶR); Linke et al., 2007

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 10 g no izmainītiem audiem vai no katra orgāna, konteinerī vai dubultiepakojumā,

asinis - ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
36,87
Cena ar PVN, EUR
44,61