Slimība/Izmeklējums

Karpu pavasara virēmija
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Akvakultūras
Slimības: Karpu pavasara virēmija
Izmeklējuma veids
Virusoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Zivs

Metode/princips

OIE Manual Aquatic ch. 2.3.9., Vīrusu izdalīšana, identifikācija šūnu kultūrās (VI/I ŠK)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Sterilā stobriņā ar šūnu augšanas vidi, kas saņemta Institūtā "BIOR" (+5±3) °C vai dzīvas zivis ūdenī ūdens necaurlaidīgā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
20
Cena bez PVN, EUR
82,16
Cena ar PVN, EUR
99,41
SVCV specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Akvakultūras
Slimības: Karpu pavasara virēmija
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Zivju liesa, priekšējā niere un sirds

Metode/princips

DFVF-A-4-AR-101, Reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (RT-PĶR)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

5-25 dzīvas zivis, ar ūdeni, ūdens necaurlaidīgā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
37,06
Cena ar PVN, EUR
44,84