Slimība/Izmeklējums

Karpu herpes vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Akvakultūras
Slimības: Koikarpu herpesvirusālā slimība
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Zivju audi

Metode/princips

KHV PCR protocol, created by G. Woolford (CEFAS Weymouth Laboratory)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Sterilā stobriņā ar šūnu augšanas vidi, kas saņemta Institūtā "BIOR" vai dzīvas zivis ūdenī ūdens necaurlaidīgā tarā (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
23,59
Cena ar PVN, EUR
28,54