Slimība/Izmeklējums

B. bronchiseptica un B. parapertussis specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Cūkas
Slimības: Bordetella bronchiseptica infekcija, Bordetella parapertussis infekcija
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Nazālais vai oro-faringeālais svābs, EDTA asinis

Metode/princips

Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Nazālais vai oro-faringeālais svābs, EDTA asinis, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
29,99
Cena ar PVN, EUR
36,29