Slimība/Izmeklējums

E. coli gēnu noteikšana (VTEC gēni, O serotips)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Escherichia coli kultūra

Metode/princips

OIE Terrestrial Manual, Chapter 2.9.10., Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
84,40
Cena ar PVN, EUR
102,12
E. coli serotips
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Escherichia coli kultūra

Metode/princips

OIE Manual, aglutinācija

Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
37,44
Cena ar PVN, EUR
45,30
ESBL, AmpC un Karbapenemāzes fenotipa noteikšana
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

E. coli vai citu enterobaktēriju kultūra

Metode/princips

EURL-AR Laboratory protocol 

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
28,54
Cena ar PVN, EUR
34,53
Identifikācija
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Mikroorganismu kultūra (baktērijas, mikroskopiskās sēnes vai raugi)

Metode/princips

Mikrobioloģiski

Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
19,40
Cena ar PVN, EUR
23,47
MR-Staphylococcus aureus mecA gēna klātbūtne
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Staphylococcus aureus kultūra

Metode/princips

EURL-AR (AFSSA) Validated Method, 2008, Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
11,74
Cena ar PVN, EUR
14,21
Salmonella fagotips
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

S. enteritidis, S. typhimurium fagotipizācija

Metode/princips

Fagotipēšana

Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
30
Cena bez PVN, EUR
59,42
Cena ar PVN, EUR
71,90
Salmonella serotips
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Salmonellu kultūra

Metode/princips

ISO 6579 p.9.5.4. aglutinācija

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
61,43
Cena ar PVN, EUR
74,33
Specifiskā DNS
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Dažādi bioloģiskie objekti

Metode/princips

Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Dažādi bioloģiskie paraugi

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
29,74
Cena ar PVN, EUR
35,99
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Dažādi bioloģiskie objekti

Metode/princips

Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcija 

Parauga daudzums, iepakojums

Dažādi bioloģiskie paraugi

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
30,94
Cena ar PVN, EUR
37,44
Specifiskā RNS
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Dažādi bioloģiskie objekti

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija

(rl RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Dažādi bioloģiskie paraugi

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
29,27
Cena ar PVN, EUR
35,42
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Dažādi bioloģiskie objekti

Metode/princips

Reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Dažādi bioloģiskie paraugi

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
37,47
Cena ar PVN, EUR
45,34
Staphylococcus aureus spa gēna tipēšana
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

S. aureus kultūra

Metode/princips

EURL-AR (DTU) Protocol for spa typing, sekvenēšanas reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
49,69
Cena ar PVN, EUR
60,12