Slimība/Izmeklējums

Akūtās bišu paralīzes vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Bites
Slimības: Akūtā bišu paralīze
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Bites

Metode/princips

Screening for several honeybee viruses (ABPV, IAPV, KBV, DWV, SBV, BQCV, CBPV) (EURL validated method, ANA-I1.XX, Rev.1) Reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Bites 40-50 gab. 50 ml stobriņā 70% etanolā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
10
Cena bez PVN, EUR
22,77
Cena ar PVN, EUR
27,55
ALAT - Alanīnaminotransferāze
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Brieži, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Suņi, Zirgi
Slimības: Klīniskā bioķīmija
Objekts

Asins serums

Metode/princips

IFCC UV metode, kolorimetrija

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

30 µl, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
2,18
Cena ar PVN, EUR
2,64
Albumīns
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Brieži, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Klīniskā bioķīmija
Izmeklējuma veids
Klīniski bioķīmiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

BCG metode, kolorimetrija

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

10 µl, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
1,77
Cena ar PVN, EUR
2,14
Aleuta slimības vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kažokzvēri
Slimības: Ūdeļu Aleuta slimība
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA stabilizētas asinis (ūdele)

Metode/princips

Oie et al. (1996). J. Virol. Methods 70:852-861, Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 1 ml stabilizētas asinis vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
16,23
Cena ar PVN, EUR
19,64
Alfa - amilāze
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Brieži, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Klīniskā bioķīmija
Izmeklējuma veids
Klīniski bioķīmiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

Ethylidene Blocked-pNPG7 metode, kolorimetrija

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

20 µl, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
3,24
Cena ar PVN, EUR
3,92
Alkilfenoli un pentahlorfenols
Kategorija: Dzeramā ūdens izmeklējumi, Kopējie ūdens izmeklējumi, Virszemes ūdens, biotas un sedimentu izmeklējumi, Sedimentu izmeklējumi
Izmeklējuma veids
Ķīmiskie izmeklējumi
Metode/princips

BIOR-T-012-165-2015 (Augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfija - masspektrometrija (AEŠH-MS))

Metode ir akreditēta
Minimālais parauga apjoms, kg/l
0,2/1
Testēšanas maksimālais termiņš (darba dienas)
40
Cena bez PVN, EUR
132,57
Cena ar PVN, EUR
160,41
Aminoglikozīdi
Kategorija: Piena produktu izmeklējumi, Gaļas produktu izmeklējumi, Zivju produktu izmeklējumi, Medus izmeklējumi, Pārējo pārtikas produktu izmeklējumi
Izmeklējuma veids
Ķīmiskie izmeklējumi
Metode/princips

BIOR-T-012-109-2009 (Augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfija - tandēma masspektrometrija (AEŠH-MS-MS))

Metode ir akreditēta
Minimālais parauga apjoms, kg/l
0,5
Testēšanas maksimālais termiņš (darba dienas)
40
Cena bez PVN, EUR
80,00
Cena ar PVN, EUR
96,80
Amitrazs
Kategorija: Augļu un dārzeņu izmeklējumi, Medus izmeklējumi, Pārējo pārtikas produktu izmeklējumi
Izmeklējuma veids
Ķīmiskie izmeklējumi
Metode/princips

BIOR-T-012-144-2013 (Augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfija - tandēma masspektrometrija (AEŠH-MS-MS))

Metode ir akreditēta
Minimālais parauga apjoms, kg/l
0,5
Testēšanas maksimālais termiņš (darba dienas)
40
Cena bez PVN, EUR
126,00
Cena ar PVN, EUR
152,46
Amonjaks un amonija jonu summa
Kategorija: Ūdens izmeklējumi , Dzeramā ūdens izmeklējumi, Kopējie ūdens izmeklējumi, Baseina ūdens izmeklējumi, Notekūdens izmeklējumi
Izmeklējuma veids
Ķīmiskie izmeklējumi
Metode/princips

LVS ISO 7150-1:1984 (spektrofotometrija)

Metode ir akreditēta
Minimālais parauga apjoms, kg/l
2,0
Testēšanas maksimālais termiņš (darba dienas)
6
Cena bez PVN, EUR
8,92
Cena ar PVN, EUR
10,79
Amonjaks un amonija jonu summa
Kategorija: Virszemes ūdens, biotas un sedimentu izmeklējumi
Izmeklējuma veids
Ķīmiskie izmeklējumi
Metode/princips

LVS ISO 7150-1:1984 (spektrofotometrija)

Minimālais parauga apjoms, kg/l
2,0
Testēšanas maksimālais termiņš (darba dienas)
6
Cena bez PVN, EUR
8,92
Cena ar PVN, EUR
10,79