Slimība/Izmeklējums

Zirga (Equus caballus) DNS klātbūtne un daudzums
Kategorija: Gaļas produktu izmeklējumi, Dzīvnieku barības izmeklējumi
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Metode/princips

PrimerDesign reaģentu komplekts Real time PCR Species specific Detection Kit for Equus caballus (Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcija)

Metode ir akreditēta
Minimālais parauga apjoms, kg/l
1 orģinālais iepakojums vai 500 g produkta
Testēšanas maksimālais termiņš (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
106,72
Cena ar PVN, EUR
129,13
Zirgu rinopneimonijas vīruss
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Zirgi
Slimības: Zirgu rinopneimonija
Izmeklējuma veids
Virusoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Zirga elpošanas ceļu noslaucījumi, patoloģiskais materiāls, abortētais auglis

Metode/princips

OIE Manual Terr. chapter 2.5.9., Vīrusu izdalīšana, identifikācija šūnu kultūrās (VI/I ŠK)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 2 g, dubultā ūdens necaurlaidīgā tarā (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
20
Cena bez PVN, EUR
71,78
Cena ar PVN, EUR
86,85
Zirgu virusālais arterīta vīruss
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Zirgi
Slimības: Zirgu virusālais arterīts
Izmeklējuma veids
Virusoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Zirga elpošanas ceļu noslaucījumi, patoloģiskais materiāls, sperma

Metode/princips

OIE Manual Terr. chapter 2.5.10., Vīrusu izdalīšana, identifikācija šūnu kultūrās (VI/I ŠK)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 2 g, dubultā ūdens necaurlaidīgā tarā (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
20
Cena bez PVN, EUR
71,78
Cena ar PVN, EUR
86,85
Zivju audzēšanas baseinu telpas īslaicīga iznomāšana
Kategorija: Akvakultūras pakalpojumi

1 m2 mēnesī

Cena bez PVN, EUR
3,00 €
Cena ar PVN, EUR
3,63 €
Zivju audzēšanas dīķu īslaicīga iznomāšana
Kategorija: Akvakultūras pakalpojumi

1 ha mēnesī

Cena bez PVN, EUR
120,59 €
Cena ar PVN, EUR
145,91 €
Zivju parazīti
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Akvakultūras
Slimības: Zivju parazitārās slimības
Izmeklējuma veids
Parazitoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Dekoratīvās zivis

Metode/princips

Metodika par pilnu zivju ihtiopatoloģisko izmeklēšanu / mikroskopija

Parauga daudzums, iepakojums

5-25 zivis, dzīvas ūdens tilpnes ūdenī, ūdens necaurlaidīgā tarā 

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
12,18
Cena ar PVN, EUR
14,74
Zivju un zivju produkcijas parazitoloģiskā izmeklēšana
Kategorija: Zivju produktu izmeklējumi
Izmeklējuma veids
Parazitoloģiskie izmeklējumi
Metode/princips

 BIOR-T-012-127 (mikroskopija)

Metode ir akreditēta
Minimālais parauga apjoms, kg/l
0,3-0,5 kg (ja masa <0,1 kg); 3-5 gab. (ja masa no 0,1-1 kg); 0,5-0,6 kg (griezti zivju produkti)
Testēšanas maksimālais termiņš (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
31,94
Cena ar PVN, EUR
38,65
Zivsaimnieciskā ekspertīze ūdenstilpēs (neatkarīgi no ūdenstilpes zivsaimnieciskās nozīmes) par darbiem, kuriem nav paredzama vērā ņemama ietekme uz zivju resursiem
Kategorija: Ekspertīzes

Ekspertīze saimnieciskās darbības ietekmes izvērtēšanai (atbilst 08.05.2001. MK noteikumu Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība" prasībām)

Cena bez PVN, EUR
49,59 €
Cena ar PVN, EUR
60,00 €
Zivsaimnieciskā ekspertīze zivsaimnieciski maznozīmīgās ūdenstilpēs
Kategorija: Ekspertīzes

Melioratīvi ietekmētas upes, ezeri, kuru platība < 5 ha vai vidējais dziļums ir < 1.2 m, mākslīgās ūdenstilpes, izņemot uz upēm esošās ūdenskrātuves

Ekspertīze saimnieciskās darbības ietekmes izvērtēšanai (atbilst 08.05.2001. MK noteikumu Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība" prasībām).

Cena bez PVN, EUR
70,25 €
Cena ar PVN, EUR
85,00 €
Zivsaimnieciskā ekspertīze zivsaimnieciski nozīmīgās ūdenstilpēs
Kategorija: Ekspertīzes

Jūra vai tās piekraste, prioritārie lašveidīgo zivju ūdeņi, anadromo ceļotājzivju migrācijas ceļi, ezeri ar platību > 250 ha

Ekspertīze saimnieciskās darbības ietekmes izvērtēšanai (atbilst 08.05.2001. MK noteikumu Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība" prasībām).

Cena bez PVN, EUR
173,55 €
Cena ar PVN, EUR
210,00 €