links2
Raksts 08.09.2020
1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros pēcdoktoranta DZINTARA ZAČA īstenotajā projektā Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/247 vidusposma zinātniskā atskaite saņēmusi pozitīvu Eiropas ekspertu novērtējumu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ...
links2
Raksts 26.08.2020
Valsts zinātniskais institūts “BIOR” informē, ka turpmāk paraugu pieņemšanas kabinets no Priekuļiem Dārza ielā 12 ir pārcelts uz Cēsīm Raunas ielu 4 otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00. Ar paraugu ...
links2
Raksts 21.08.2020
Izmaiņas Institūta "BIOR" pakalpojumu izmaksās Institūts “BIOR” ir starptautiski konkurētspējīgs valsts nozīmes pētniecības centrs, kas izstrādā inovatīvas pētniecības metodes, rada jaunas praktiski pielietojamas zināšanas sabiedrības un vides veselības, pārtikas, zivsaimniecības ...
links2
Raksts 17.08.2020
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” vadošie zinātnieki tuvākajā laikā uzsāks uz nārstu migrējošo lašu un taimiņu skaitīšanu Salacas upē ar inovatīvu, speciāli šim mērķim izbūvētu datu ...
links2
Raksts 11.08.2020
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" aicina lauksaimniekus neatlikt dzīvniekiem nepieciešamos plānveida laboratoriskos izmeklējumus līdz novembra beigām. Ņemot vērā laboratorijas kapacitāti, aicinām jau laicīgi veikt kārtējos dzīvnieku ...