links2
Raksts 22.09.2017
Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar Latvijas Veterinārārstu biedrību 8. Latvijas Ārstu kongresa ietvaros no 21. līdz 23. septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”, Ķīpsalas iela 8. organizē starpdisciplināru konferenci “Viena pasaule, ...
links2
Raksts 15.09.2017
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” filiāles „Dole” zivju mazuļu audzēšanas dīķos, eksperti turpina pētīt un uzlabot dažādu karpu ( Cuprinus carpio ) šķirņu ...
links2
Raksts 15.09.2017
Š. g. 14. septembrī uzsākās 4 dienu teorētiskās apmācības “Akvakultūras apmācība vidēja līmeņa speciālistiem”, kas norisinās EJZF projekta Nr. 17-00-F02205-000001 ietvaros. Apmācības pulcē 9 akvakultūras saimniecību pārstāvjus, kuri vēlas iegūt ...
links2
Raksts 13.09.2017
Institūta “BIOR” īstenotā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 “Inovatīvu instrumentāli analītisko metožu izstrāde un pielietojums kombinētai plaša spektra ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei, atbalstot prioritārās Bioekonomikas nozares” otrajā posmā tika turpināts darbs pie ...
links2
Raksts 12.09.2017
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” izstrādātā ...