links2
Raksts 22.04.2020
Zinātniskais institūts „BIOR” no 24. aprīļa uzsāk vimbu un zandartu vaislas zivju nozveju Lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību publiski pieejamās ūdenstilpēs, ir izstrādāta valsts programma „Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības ...
links2
Raksts 21.04.2020
Apstiprināts EJZF projekts Nr.19-00-F02201-000002 "Zivju audzētavas "Tome" nacionālas nozīmes inovāciju infrastruktūras centra akvakultūrā izveide" Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta ”BIOR” (turpmāk tekstā - ...
links2
Raksts 20.04.2020
DG Environment, EK secinājumi (prezentācija) par 3Rs integrēšanu dalībvalstīs un statistika par izmēģinājumos un diagnostikā izmantotiem dzīvniekiem (Directive 2010/63 EU) Secinājumi par Direktīvas 2010/63 ES un 3Rs ieviešanas progresu: Precīzi ...
links2
Raksts 20.04.2020
Tiek piemērots nomas maksas samazinājums Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, pamatojoties uz likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 ...
links2
Raksts 07.04.2020
Aktualizēta un papildināta informācija sadaļās "COVID-19 un dažādas virsmas" un "COVID-19 un mājdzīvnieki" COVID-19: pārtika, vide un mājdzīvnieki Institūta “BIOR” eksperti ir apkopojuši aktuālo informāciju par vīrusu SARS-CoV-2 un tā ...