links2
Raksts 31.03.2020
Informācija klientiem Institūta "BIOR" laboratorijas saistībā koronavīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskiem un valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lai maksimāli izvairītos no starppersonu kontaktiem, uzsāk: BEZSKAIDRAS NAUDAS NORĒĶINUS , atsakoties no skaidras ...
links2
Raksts 26.03.2020
Ar š.g. 1. aprīli tiek slēgts paraugu pieņemšanas kabinets Dobelē. Ar citu paraugu pieņemšanas kabinetu atrašanās vietām un darba laikiem varat iepazīties Institūta "BIOR" mājaslapā .
links2
Raksts 16.03.2020
Zinātniskais institūts ”BIOR” 2020. gadā īsteno Zemkopības ministrijas atbalstītu zinātnisko projektu: “Ar jaunām ģenētisko modifikāciju metodēm iegūtu pārtikas, dzīvnieku barības un to piedevu noteikšana un šādu produktu zinātniskā riska novērtējums” ...
links2
Raksts 12.03.2020
EURL ECVAM apkopojis OECD izstrādātos un uz šo brīdi spēkā esošos Vadlīniiu dokumentus par alternatīvajām testu metodēm un stratēģijām regulatīvo pārbaužu veikšanai. Aktuālo OECD Vadlīniju sarakstu “ Updates on 3Rs ...
links2
Raksts 11.03.2020
Atskats uz semināru par upes nēģi 2020.gada 5.martā Usmā notika INTERREG Latvija-Lietuva pārrobežas sadarbības programmas projekta “Pārrobežu upes nēģu krājuma novērtējums un pārvaldība Lietuvā un Latvijā ietvaros” LAMPREY LLI-310 ietvaros ...