links2
Raksts 18.04.2019
Smoltu migrācijas novērtēšanai Salacas upē ievietots murds Otrdien, 16. aprīlī, Institūta “BIOR” Zivju Resursu Pētniecības Departamenta darbinieki sadarbībā ar zvejniekiem Salacā ievietoja lašu un taimiņu smoltu uzskaites murdu. Murds uzstādīts ...
links2
Raksts 12.04.2019
Seminārs par iekšējo ūdeņu apsaimniekošanu 11. aprīlī Institūta "BIOR" telpās notika Latvijas lauku konsultāciju centra organizēts seminārs “Labā prakse un pieredze iekšējo ūdeņu resursu apsaimniekošanā”. Tajā varēja uzzināt par zivju ...
links2
Raksts 10.04.2019
INTERREG projekta “Pārrobežu nēģu krājumu novērtēšana un apsaimniekošana Lietuvā un Latvijā” LAMPREY LLI-310 ietvaros 11. un 12. aprīlī Klaipēdas universitātē tiek rīkots starptautisks seminārs par nēģu krājumu novērtēšanu un apsaimniekošanu ...
links2
Raksts 25.03.2019
Projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 astotā posma aktualitātes Astotajā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 posmā tika turpināti pētījumi par ķīmisko kontaminantu izplatību dzīvnieku izcelsmes produkcijā, pielietojot iepriekš izstrādātās analītiskās masspektrometrijas metodes. Veterināro zāļu atliekas ir viena ...
links2
Raksts 22.03.2019
ELFLA programmas ietvaros apstiprināts projekta pieteikums Nr.18-00-A01620-000042 “Bioefektīvas dzīvnieku pārtikas izstrāde bioloģiskām saimniecībām” 2019.gada martā ELFLA programmas pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” Pārtikas ...