links2
Raksts 10.04.2019
INTERREG projekta “Pārrobežu nēģu krājumu novērtēšana un apsaimniekošana Lietuvā un Latvijā” LAMPREY LLI-310 ietvaros 11. un 12. aprīlī Klaipēdas universitātē tiek rīkots starptautisks seminārs par nēģu krājumu novērtēšanu un apsaimniekošanu ...
links2
Raksts 25.03.2019
Projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 astotā posma aktualitātes Astotajā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 posmā tika turpināti pētījumi par ķīmisko kontaminantu izplatību dzīvnieku izcelsmes produkcijā, pielietojot iepriekš izstrādātās analītiskās masspektrometrijas metodes. Veterināro zāļu atliekas ir viena ...
links2
Raksts 22.03.2019
ELFLA programmas ietvaros apstiprināts projekta pieteikums Nr.18-00-A01620-000042 “Bioefektīvas dzīvnieku pārtikas izstrāde bioloģiskām saimniecībām” 2019.gada martā ELFLA programmas pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” Pārtikas ...
links2
Raksts 28.02.2019
Projekta Nr.1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” aktualitātes laikā no 01.10.2018. līdz 28.02.2019. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta nr. 1.1.1.4/17/I/006 ...
links2
Raksts 19.02.2019
Zoonozes Q-drudža ietekme uz slaucamo govju reprodukciju un risinājumi slimības sastopamības samazināšanai un dzīvnieku ilgtspējīgai izmantošanai (lzp-2018/2-0109) Pētījuma mērķis ir noskaidrot zoonotiskās slimības Q-drudža ietekmi uz slaucamo govju reprodukciju dažādos ...