links2
Raksts 24.04.2018
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās ...
links2
Raksts 24.04.2018
Šodien, 24. aprīlī, Institūtā “BIOR” notika seminārs piena un piena produktu testēšanas laboratoriju speciālistiem. Semināra laikā “BIOR” direktors Aivars Bērziņš pastāstīja par institūta aktualitātēm, zinātnisko darbību, laboratoriju kapacitāti, kā arī ...
links2
Raksts 05.04.2018
Projekta "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros zinātniskā institūta “BIOR” vadošā pētniece Gunita Deksne veic pētījumu „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei.” Projekta būtība ir izveidot Ekselences centru ...
links2
Raksts 26.03.2018
Zinātniskais institūts “BIOR” saņēmis sertifikātu par sekmīgu piedalīšanos starplaboratoriju salīdzinošā testēšanā pesticīdu atlieku noteikšanai auzās. Starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu rīkoja Eiropas Savienības References Laboratorija Dānijā (EURL for Residues of Pesticides in ...
links2
Raksts 23.03.2018
23. martā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" viesojās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides zinātņu specialitātes akadēmiskā bakalaura 2. kursa studenti, lai iepazītos ...