Laboratorijā tiek veikti visa veida mikrobioloģiskie izmeklējumi cilvēka klīniskajā materiālā. Ir arī unikāli izmeklējumi – tādi kā ūdens, nomazgājumu izmeklējumi uz legionellām, kurus Latvijā iespējams veikt tikai mūsu laboratorijā. Laboratorija sadarbojas ar slimnīcām, ambulatorajām medicīnas iestādēm, kā arī ar individuāli praktizējošiem ārstiem.