Nolikums

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" nolikums

 

Statistika

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2016. gadu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2015. gadu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2014. gadu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2013. gadu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2011. gadu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2010. gadu

 

Stratēģija

Cilvēkresursu plāns

Esošā situācija

Institucionālais plāns

Pētniecības programma

 

Korupcijas apkarošanas plāns

Korupcijas apkarošanas plāns

 

Ētikas kodekss

Ētikas kodekss

 

Normatīvie akti

Par BIOR izveidi

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis

Valsts pārvaldes iekārtas likums

Zinātniskās darbības likums

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums

Ģenētiski modificēto organismu aprites likums

Veterinārmedicīnas likums

Dzīvnieku aizsardzības likums

Pārtikas aprites uzraudzības likums

Zvejniecības likums