Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas darbības misija ir rūpes par dzīvnieku veselību, lopkopības produkcijas ražošanas attīstību un harmonisku ikdienu mājas mīļdzīvnieku saimniekiem.

Patoloģijas nodaļa

Nodaļā strādā augsti kvalificēti speciālisti dzīvnieku patoloģiju novērtēšanā ar patologanatomiskām, histoloģiskām, morfoloģiskām metodēm, kā arī bioķīmisko analīžu veikšanā. Pēc pasūtītāju pieprasījuma vadošie eksperti izdara slēdzienu par konstatēto patoloģiju un komentē tās cēloņus, kā arī konsultē par bioķīmisko izmeklējumu rezultātu iespējamo saistību ar dzīvnieku veselības stāvokli. Nozīmīgu vietu nodaļas darbā ieņem dzīvnieku transmisīvo sūkļveida encefalopātiju kompleksā laboratoriski diagnostiskā uzraudzība ar apstiprinošajām metodēm un aizliegto dzīvnieku izcelsmes olbaltumu komponentu klātbūtnes kontrole dzīvnieku barībā ar mikroskopijas metodēm.

Mikrobioloģijas nodaļa

Mikrobioloģijas nodaļa veic plaša spektra mikrobioloģiskos izmeklējumus, lai palīdzētu privātpersonām un uzņēmumiem kontrolēt procesa higiēnas un pārtikas nekaitīguma prasības. Nodaļai ir plašākā akreditēto mikrobioloģisko testēšanās metožu sfēra Latvijā, ieskaitot gan ātrās, gan klasiskās testēšanas metodes.

Virusoloģijas nodaļa

Virusoloģijas nodaļa ir vienīgā vieta Latvijā, kur tiek veikta vīrusu izcelsmes dzīvnieku infekcijas slimību ( t.sk. zoonožu) laboratoriskā diagnostika, izmantojot visus virusoloģijā pieejamos paņēmienus. Te tiek veikti vīrusu ekspresdiagnostikas testi klīniskajiem un patoloģiskajiem dzīvnieku paraugiem, kā arī izpildītas komplicētās apstiprinošās virusoloģiskās analīzes, izmantojot dzīvās bioloģiskās sistēmas. Daudzu slimību laboratoriskās diagnostikas shēmās ir iekļauti vīrusu specifiskie molekulārģenētiskie testi. Nodaļā tiek veiktas arī pārtikas produktu un vides mikrobiālā piesārņojuma molekulārģenētiskās analīzes un ģenētiski modificēto organismu laboratoriskās uzraudzības izmeklējumi pārtikas produktiem un dzīvnieku barībai. Nozīmīgu vietu nodaļas darbā ieņem dzīvnieku transmisīvo sūkļveida encefalopātiju kompleksā laboratoriski diagnostiskā uzraudzība ar ātrajiem testiem.

Seroloģijas nodaļa

Seroloģijas nodaļa veic dzīvnieku un putnu asins, govs piena un atsevišķos gadījumos arī cūku gaļas sulas un putnu olu dzeltenuma paraugu izmeklēšanu ar dažādām seroloģiskajām metodēm, nosakot antivielas pret dažādu infekcijas slimību ierosinātājiem, un dažos gadījumos arī pēcvakcinācijas antivlielas. Veicam arī agrīnu grūsnības diagnostiku asins un piena paraugos govīm, kazām un aitām. 

Molekulārās bioloģijas nodaļa

Molekulārās bioloģijas nodaļa darbojas vairākos virzienos – dzīvnieku virusālo un bakteriālo slimību diagnostika, pārtikas un dzīvnieku barības mikrobioloģisko piesārņotāju identifikācija, ģenētiski modificētu organismu noteikšana pārtikā un dzīvnieku barībā, dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu klātbūtnes noteikšana barībā ar molekulārās bioloģijas metodēm, kā arī liellopu ģenētiskās izcelsmes noteikšana.