Institūta "BIOR" struktūrshēma

APSTIPRINĀTA
ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
„BIOR” rīkojumu Nr. 7-p (04.01.2017.).
Stājas spēkā 06.02.2017.