Institūta "BIOR" struktūrshēma

APSTIPRINĀTA

ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”

rīkojumu Nr. 46-p (14.02.2018.).

Stājas spēkā 03.04.2018.