logo

Aicinām pieteikties akvakultūras saimniecības uz semināru par akvakultūras produkcijas tirdzniecības un darījumdarbības stratēģijām un recirkulācijas sistēmām

EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros š.g. 11.decembrī institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā tiek organizēts seminārs par akvakultūras produkcijas tirdzniecības un darījumdarbības stratēģijām un recirkulācijas sistēmām. 

Semināra programma:

  • recirkulācijas sistēmu tehnoloģijas un aprīkojums (uzņēmums “KOL-tech”, Polija);
  • zivju novietņu, ganāmpulku reģistrācija, prasības zivju pārvietošanai (Lauksaimniecības datu centrs);
  • akvakultūrā izmantojamie dezinfekcijas līdzekļi (uzņēmums “Dutrion Baltic”, Igaunija; z/a “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs);
  • Akvakultūras tirgus tendences (Agroresursu un ekonomikas institūts);
  • Dažādu karpu šķirņu mazuļu audzēšanas un salīdzināšanas pētījums (z/a “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs).

Apmācības notiks latviešu un angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā, un tās tiks pilnībā finansētas no projekta līdzekļiem. 

Apmācībās tiek aicināti piedalīties akvakultūras saimniecību pārstāvji.

Institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs regulāri rīko nozares seminārus, veic speciālistu teorētiskās un praktiskās apmācības, kā arī sniedz konsultācijas Latvijas zivju audzētājiem.

Lai pieteiktos semināram, lūdzu sūtīt e-pastu projekta koordinatorei Ilzei Rutkovskai (ilze.rutkovska@bior.lv, t.: 67027108), norādot saimniecības nosaukumu, pārstāvja vārdu un uzvārdu. 

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 103 485.37 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 101 198.95 EUR apmērā. Plašāka informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Publikācija sagatavota 28.11.2018.

 

Vieta
Zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs
Datums
11.12.2018 | 09:00